قرص های پیشگیری از بارداری خوراکی  واختلال عملکرد جنسی در زنان درسن باروری

قرص های پیشگیری از بارداری خوراکی واختلال عملکرد جنسی در زنان درسن باروری

1 شهريور 1400
قرص های پیشگیری از بارداری خوراکی  واختلال عملکرد جنسی در زنان در سن باروری
 

تغییرات هورمونی دائمی، در دوران یائسگی یا ناشی از برخی آسیب های غدد درون ریز، می تواند در برخی موارد به طور مستقیم با اختلال عملکرد جنسی مرتبط باشد. به نظر می رسد استفاده از HC باعث کاهش سطح آندروژن، استرادیول و پروژسترون در گردش خون و همچنین مهار عملکرد اکسی توسین می شود. استفاده از قرص های ضد بارداری هورمونی می تواند رفتار پیوند زوجین زنان را تغییر دهد. نتایج متناقضی از مطالعات مختلف در رابطه با اختلال عملکرد جنسی و پیشگیری از بارداری هورمونی وجود دارد، بنابراین می توان قاطعانه گفت که تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.

 


درباره تاثیر ترامادول بر اختلال جنسی چه میدانید؟


 

 
هنگامی که مشکوک به اختلال جنسی زنان به علت مصرف ocpها هستیم  درمان توصیه شده قطع داروهای پیشگیری از بارداری با در نظر گرفتن یک روش جایگزین است. پروژستین های سیستمیک ممکن است با از دست دادن میل جنسی به دلیل سرکوب عملکرد تخمدان و تولید استروژن درون زا همراه است. در مطالعات اخیر ، drospirenone و dienogest تأثیر مثبتی بر پاسخ جنسی و همچنین جذابیت، میل ، رضایت و فراوانی coital گزارش کرده اند که احتمالا میتواند به دلیل توانایی کاهش فعالیت 5-آلفا ردوکتاز باشد.
 
مطالعه دوم 
این بررسی نشان می دهد که OC ها می توانند در زنان بارور باعثFSD(female sexual dysfunction) شوند. دامنه هایی که شامل علاقه جنسی زنان و برانگیختگی و درد ناحیه تناسلی است تحت تأثیر قرار می گیرند. OC های جدیدتر مانند دروسپیرنون 3 میلی گرم به علاوه EE 30 میکروگرم (یاسمین) و ژستودن 75 میکروگرم به همراه EE 20 میکروگرم (ملیان) می توانند جایگزین های بهتری باشند زیرا علائم FSD کمتر رخ می دهد
 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc
www.sciencedirect.com
ترجمه وتدوین : مریم سادات معصوم زاده

ارسال نظر شما

نظر خود را راجع به این مطلب بنویسید و مشارکت کنید

نظرات شما