مادرانه

مادرانه

بیبی چک معمولا بین 25-20 روز بعد ازتمام شدن آخرین روز پریود قبلی شروع میتواند موارد مثبت را نشان دهد البته ممکن است دربرخی از افراد این تستهای خانگی دراین تاریخها حاملگی را نشان ندهد و بهترین زمان برای استفاده ازبیبی چک و تشخیص حاملگی 4-3 روز پس ازبه عقب افتادن عادت ماهیانه درموعد پریود طبیعی است. تست خون hcg حاملگی چه زمانی مثبت بودن را نشان میدهد؟ معمولا 10-7 روز پس ازلقاح سطح این هورمون درخون به میزانی میرسد که توسط آزمایش خون قابل تشخیص است اما درصورت منفی بودن آزمایش خون حاملگی مردود اعلام نمی شود و درصورت مشکوک بودن به حاملگی چند روز بعد باید مجدد آزمایش انجام گردد . چرا بیبی چک گاهی درصورت حامله بودن شخص نتیجه را منفی نشان میدهد؟ - تاخیر درزمان لانه گزینی تخمک بارور شده دررحم مادرو ترشح هورمون بارداری - تفاوت درنوع حساسیت تستهای بارداری مختلف: برخی ازتستها حساسیت بیشتری درنشان دادن نتیجه دارند. - پایین بودن میزان هورمون درخون ویا ادرارشخص بدلیل استفاده زودهنگام تست بیبی چک - ایراد درانجام تست بیبی چک -در صورت مصرف داروی کاربامازپین ممکن است نتیجه منفی شود. - جمع آوری ادرار درظروف غیر استاندارد آیا ممکن است نتیجه توسط بیبی چک مثبت باشد ولی شخص باردار نباشد؟ - وجود بیماری مانند پروتئینوری , هموگلوبینوری و کلا وجودپروتئین و یا خون درادرارباعث مثبت شدن تست بارداری میگردد درصورتیکه شخص باردار نیست . - وجود باکتری درادرار باعث مثبت شدن تست میگردد . - مصرف برخی داروها مانند پرومتازین – کلردیازپوکساید یا متادون توسط شخص مشکوک به بارداری . - کسی که به تازگی زایمان کرده یا اخیرا سقط جنین داشته است. -بروز اشتباه درانجام تست یا خطا درخوندان نتایج توجه داشته باشید که درموارد “بارداری خارج رحمی” (یعنی زمانیکه تخمک بارور میشود اما درجایی بجز دیواره رحم قرار میگیرد ، ممکن است نتیجه مثبت یا منفی ازتستهای حاملگی بدست بیاید.درصورت درد درناحیه شکم و خونریزی شخص بای سریعا خود را به مراکز درمانی برساند. میزان دقت تستهای خانگی و یا بیبی چک چه مقدار است ؟ بیشتر سازندگان این تستها ادعا دارند که بیش از۹۹% دقت دارند،اینها میگویند که بمحض اینکه زمان پریود شخص رسید و شخص عادت ماهیانه نشد می تواند ازاین روش برای تشخیص حاملگی استفاده کند. واقعیت اینست که میزان هورمون hCG درادرار درروزهای ابتدایی و پس ازلقاح، دراشخاص مختلف متفاوت است اما درکل حساسیت بعضی ازاین ازاین تست ها به اندازه ای نیست که بتواند به میزان صحیحی ازاین هورمون که درادرار زنان باردار درروزهای اول بعد ازپریود بعدی شان وجود دارد،بطور درست واکنش نشان دهد. معمولا روز اول ازموعد عادت ماهانه بعدی، تنها میتوانند ۱۶% ازحاملگی ها را تشخیص دهند؛ اما یک هفته پس ازموعد پریود بعدی، بیشتر بیبی چک ها قادرند نتیجه مثبت حاملگی را تشخیص دهند.

1398/05/23
|
20:13
ارسال نظر شما

کاربر گرامی، جهت نوشتن پیام ضروریست که به حساب خود در سایت مامایی نوین ماما وارد شوید، قبل از ثبت نام و ورود به سایت نمی توانید پیامتان را ارسال کنید