کیس ریپورت

کیس ریپورت

یک توده قابل لمس در پستان چپ یک زن 45 ساله که پزشک عمومی اورا ارجاع داد. به گفته او مدت 10 روز است این توده ظاهر شده و هرگز ماموگرافی نکرده بود. در معاینه ، یک توده گسسته در ربع فوقانی سمت چپ بالای پستان چپ وجود دارد. پستان چپ بزرگتر از راست بود. هیچ حساسیتی وجود ندارد و هیچ ندول زیر بغل قابل لمس وجود ندارد. بررسی ها ماموگرافی بزرگ شدن پستان چپ را نشان می دهد که حاوی توده ای محصور از چگالی مخلوط چربی / بافت نرم با مناطق مبهم کروی لوبوله شده است . علاوه بر این ، یک محدوده تغییرات مشخص از افزایش دنسیته عمیق و داخلی به طرف نوک پستان سمت چپ به اندازه 3 × 2 سانتی متر وجود دارد. بیمار تحت بیوپسی هسته ای با هدایت سونوگرافی از ناحیه تغییر بافت عمیق و داخلی به طرف نوک پستان چپ قرار گرفت. این به عنوان بافت خوش خیم پستان گزارش شده است. در یک لبه بیوپسی هسته ، کانون التهاب مزمن خفیف مجاری اطراف شناسایی شد. هیچ شواهدی از سرطان مجاری اینسایتو یا بدخیمی تهاجمی وجود ندارد. بیمار اقدام به MRI با کنتراست کرد همارتومای غول پیکر نادر است و معمولاً در زنان یائسه در دهه های چهارم یا پنجم زندگی رخ می دهد. 1)بهرحال در هر سن با یک مورد گزارش شده توسط ونکاتش و هاریش در یک دختر 14 ساله، ممکن است اتفاق بیافتد. 2) ارائه به طور معمول یک توده سینه بدون درد وقابل لمس که ممکن است در سفت بودن متفاوت باشد. عدم تقارن سینه در ارتباط با این تغییرات وجود دارد و ممکن است مهم باشد 3)اگرچه به طور گسترده ای به عنوان خوش خیم شناخته می شود ، 4)مواردی از کارسینوم مجرای تهاجمی و5) کارسینوم لوبولار مهاجم که در #هامارتوم ظاهر می شود گزارش شده است. این امر اهمیت تشخیص و درمان صحیح را افزایش می دهد. همانطور که توسط این مورد نشان داده شده است ، همارتومای غول پیکر می تواند به اندازه های بزرگ برسد. Cazorla و Arentz دو مورد از همارتومای بزرگ پستان بزرگ را به اندازه 15 سانتی متر × 13 سانتی متر و 20 سانتی متر گزارش کردند. 6) عدم تقارن پستان ممکن است بر عزت نفس و سلامت روانی بیمار تأثیر بگذارد و همچنین باعث ایجاد درد جسمی و ناراحتی ناشی از وزن و تحت فشار بودن ساختار اطراف توده می شود تشخیص همارتومای غول پیکر ممکن است دشوار باشد. یافته های انجام شده در ماموگرافی ، سونوگرافی و MRI اغلب اختصاصی نیستند و می توانند بدخیمی بافت نرم را تقلید کنند. تشخیص فقط پس از بررسی بافتی توده خارج شده تأیید شد. این مطابق با سایر موارد منتشر شده است از نظر بافت شناسی ، در ابتدا هامارتوم به عنوان یک ندول مجزا از نظر بالینی متشکل از مقادیر مختلف عناصر اپیتلیال در یک استرومای فیبروچربی تعریف شد. پیشنهاد شده است که وجود چربی و انتشار لوبولی آن وجه تمایز بین هامارتوما و فیبروآدنوم است .7) نود درصد از هامارتوماها حاوی بافت چربی هستند که 10 تا 20٪ حجم در درون هامارتوم را تشکیل می دهند. این توده ممکن است حاوی استروما شبه آنژیوماتوز و تغییرات اپیتلیال از جمله هیپرپلازی ، تغییرات کیستیک یا متاپلازی باشد .3 کور بیوپسی به طور معمول تشخیصی نیست و اغلب بافت طبیعی پستان را نشان می دهد شکل ظاهری ماموگرافی به دلیل متفاوت بودن نسبت چربی ، غده و بافت فیبری درون توده متفاوت است. اگر با انجام ماموگرافی توده ای کاملاً مشخص از چگالی یکنواخت چربی مشخص شود ، به احتمال زیاد تشخیص افتراقی لیپوما با هامارتوماست . 8) ویژگی های مشخصه هامارتومای پستان غول پیکر در ماموگرافی شامل یک توده فشرده کننده غیر همگن با گره های متراکم از بافت پیوندی فیبروز است. این ضایعات غالباً در نتیجه جابجایی پارانشیم پستان ، شبه کپسوله می شوند. ظاهر معمول ماموگرافی با توجه به تراکم لوبول با چربی در اطراف ، اغلب به عنوان "برشی از سالامی" توصیف می شود. اگر کلسیفیکاسیون پلومورفیک یا تیرگی کدورت دیده شود ، بدخیمی ممکن است مشکوک باشد سونوگرافی می تواند برای کمک به تشخیص اینکه این توده کیست ساده ، چربی یا یک توده پیچیده است یا یک توده جامد است ، استفاده شود. غالباً یک الگوی اکو داخلی مخلوط و مرزهای تیز با جابجایی ساختاراطرافش وجود دارداما یافته ها غیر اختصاصی هستند MRI از این الگو پشتیبانی می کند ، یک توده مخلوط ، چربی داخلی ، یک لبه هیپواکوئیک کاملاً مشخص ، صاف و شبه کپسوله نشان می دهد. این مطابق با ساختار هامارتومای بدون هیچ نوع یافته پاتولوژیک یا بدخیمی است به طور خلاصه ، با وجود استفاده از چندین روش تصویربرداری از پستان و بیوپسی هسته ، تشخیص هامارتومای غول پیکر می تواند دشوار باشد. تشخیص زودهنگام برای تأیید عدم اثبات بدخیمی ترجیح داده می شود. درمان معمولاً برداشتن جراحی را در پی دارد. منبع: PUBMed

1399/12/05
|
11:32
ارسال نظر شما

کاربر گرامی، جهت نوشتن پیام ضروریست که به حساب خود در سایت مامایی نوین ماما وارد شوید، قبل از ثبت نام و ورود به سایت نمی توانید پیامتان را ارسال کنید