هفته سیزدهم بارداری

هفته سیزدهم بارداری

1 آذر 1397

هفته 13 ام کودک شما چگونه تغییر می کند؟

 
هر چند كودکشما هنوز خیلی كوچکاست، اما احتمالا شكم شما به زودی به قدری بزرگ خواهد شد كه همه خواهند فهمید شما باردار هستید! در واقع اكنون كودکشما از فرق سر تا انتهای بدن، حدود 7.5 سانتی متر یعنی به اندازه یکمیگوی بزرگ! طول دارد و حدود 30 گرم است. صرف نظر از اندازه اندامها نسبت به یكدیگر، بدن كودکشما در داخل رحم، كاملا شكل گرفته است. در مقایسه با چند هفته پبش، اندازه اندامهای كودکشما متناسب تر شده و اندازه سر او در حدود یکسوم كل بدن است. انگشتان كوچکاو (كه هر كدام یکاثرانگشت منحصر به فرد دارند) در سر جای خودشان هستند. كلیه ها و مجاری ادراری او در حال فعالیت هستند و او ادرار خود را به داخل مایع آمنیوتیک(كه قبلا آن را می بلعید) می ریزد. با آغاز سه ماهه دوم حاملگی، بخش حساس و بحرانی رشد كودکشما پایان یافته است و احتمال وقوع سقط جنین بسیار كاهش می یابد.
 

در هفته سیزدهم شما چگونه تغییر می کنید؟

 
اكنون باید جشن بگیرید؛ این هفته آخرین هفته از سه ماهه اول است! هفته آینده، شما در سه ماهه دوم حاملگی خود قرار دارید. این مسئله به دو دلیل خیلی مهم است: اول اینكه احتمال سقط جنین در شما بسیار كم شده است و دوم اینكه در اكثر خانمهای حامله عوارض اولیه حاملگی (مانند تهوع صبحگاهی) از بین می روند. با این حال در برخی موارد، سوزش معده جای تهوع را می گیرد. هرچند تا تولد نوزاد شما چندین ماه باقی مانده است، اما ممكن است سینه های شما در حال تولید كولوستروم یا آغوز باشند؛ یکماده بسیار مغذی كه غذای كودکشما را در روزهای اول تولدش تامین می كند، در حالی كه تا جاری شدن شیر از سینه ها زمان زیادی باقی مانده است. همچنین بسیاری از زوجها در سه ماهه دوم شاهد افزایش میل جنسی می باشند، زیرا حالت تهوع كاهش یافته و انرژی بدن افزایش می یابد

ارسال نظر شما

نظر خود را راجع به این مطلب بنویسید و مشارکت کنید

نظرات شما