عوامل موثر در رضایت جنسی در زنان

عوامل موثر در رضایت جنسی در زنان

22 فروردين 1400

عوامل موثر دررضایت جنسی در زنان

A Review of Affecting Factors on Sexual Satisfaction in Women

تعریف

تجارب مثبت و لذت بخش جنسی با احساس خوب و مثبتی و یک ارگاسم هیجان زده است که پیرو عشق متقابل،ابراز احساسات و فعالیت جنسی مکرر است به دلیل تغییرات جدی در نگرش، عملکردها و رفتارهای جنسی، به ویژه در جوانان نیاز به انجام بیشتر رابطه جنسی کاملا احساس می شود. رضایت جنسی با رضایت زناشویی رابطه بسیار مهمی دارد و رضایت زناشویی برای ایجاد دوام و پیوندهای محکم خانوادگی ضروری است بر افکار و احساسات زوجین تأثیر می گذارد افرادی که درجاتی از رضایت جنسی دارند از کیفیت زندگی به مراتب بهتری برخوردارند همچنین رضایت جنسی نقش مهمی در پیشگیری از رفتارهای پرخطر جنسی، بیماری های جدی روانی، جرایم اجتماعی و در نهایت طلاق دارد از طرف دیگر، نارضایتی جنسی زنان بر روحیه آنها تأثیر می گذارد و با افسردگی و سایر اختلالات روانپزشکی رابطه معنی داری دارد همچنین عدم رضایت جنسی در زنان بیشتر از مردان است. اعتقادات کاذب و تابوهای فرهنگی در زنان مربوط به فعالیت جنسی و الگوهای فرزندپروری.


درباره صلاحیت جنسی (سن مناسب رابطه) چه میدانید؟


عوامل موثر بر رضایت جنسی

عوامل دموگرافیک

سن از نظر مدت ازدواج، فاصله سنی بین همسران و مدت زمان ازدواج

به نظر می رسد با افزایش سن، فعالیت های جنسی با ظهور وظایف جدید در زندگی زنان مانند شغل یا مشارکت در مراقبت از فرزندان و سایر مسئولیت های خانواده و اجتماع نیز تحت تأثیر قرار می گیرند در مطالعه دیگری گزارش شده است که اگر فاصله سنی زوجین کمتر از 10 سال باشد، رضایت جنسی و زناشویی بیشتر است همچنین، بیشترین رضایت جنسی در زنانی که 5-6 سال اختلاف سنی با همسرشان دارند یا در کمتر از 15 سال از شروع ازدواج گزارش شده است.

مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط بین آموزش و رضایت جنسی نشان می دهد زنان با تحصیلات بالاتر رضایت جنسی بیشتری را ابراز می کنند.

اگرچه مطالعه دیگری حاکی از آن است که تحصیلات زنان نمی تواند عاملی موثر در توافق زناشویی و رضایت جنسی باشد. به نظر می رسد گاهی اوقات با افزایش سطح تحصیلات زوجین ؛ آنها همچنین انتظارات بیشتری برای رضایت زناشویی دارند که اگر برآورده نشود، ممکن است با رضایت جنسی رابطه داشته باشد

یک بررسی نشان داده است که زنانی که در محل کار خود بودند بیشتر از زنان خانه دار رضایت جنسی داشتند. زنان شاغل استقلال مالی، اعتماد به نفس بیشتری دارند ودر نتیجه کسب درآمد از زندگی جنسی خود رضایت بیشتری دارند در حالی که زنان با درآمد کم یا درآمد کم جنسی را احساس می کنند، که ممکن است منجر به فعالیت جنسی کمتر و رضایت جنسی شود. به طور متناقضی، در تحقیقات دیگر بیان شده زنان خانه دار از زندگی جنسی کیفیت بهتری نسبت به زنان در کار برخوردار هستند.(مطالعات ضدونقیض بوده است)

با توجه به رابطه بین تعداد فرزندان و رضایت جنسی نشان داد که در کسانی که دارای دو فرزند یا کمتر بودند، رضایت جنسی از دیگران کمتر بوده و در زنانی که هیچ فرزندی نداشته اند، به دلیل تجربه بیشتر رضایت جنسی پایین تر پیش بینی می شود

رضایت جنسی در زنان

 

عوامل پاتولوژیک

اثرات دیابت بر تمام جنبه های عملکرد جنسی تأثیر دارد، اما تأثیر آن در کاهش میل جنسی، نقص در روانکاری واژن و در نهایت کاهش رضایت جنسی برجسته تر است

آرتریت روماتوئید

یائسگی

اگرچه با افزایش سن میزان و دفعات فعالیت جنسی کاهش می یابد، اما رضایت جنسی به دلیل تجربه افراد در رابطه جنسی، از دست دادن ترس از بارداری و ادغام بیشتر با زن و شوهر افزایش می یابد به عبارت دیگر، زنان یائسه که ارزیابی های مثبتی از همسر خود دارند و در زندگی خود راحتی بیشتری دارند، از فعالیت جنسی خود رضایت بیشتری دارند

تحریک یا مقاربت

بی اختیاری ادرار

جراحی ها

چاقی با کاهش ارگاسم به دنبال کاهش عزت نفس زنان و ایجاد تصویر منفی از بدن فرد

ناباروری

عوامل روانی

ارزیابی مثبت و منطقی فرد از جنبه های مختلف زندگی و ایجاد تعادل بین تأثیرات مثبت مانند خوشبختی، اراده، اعتماد به نفس، اعتماد به نفس مثبت تصویر و تأثیرات منفی مانند اضطراب، استرس و افسردگی

عوامل فرهنگ اجتماعی

رضایت از روابط جنسی نیاز به مهارت های ارتباطی بین فردی، مهارت های اجتماعی و حل تعارض دارد. این مهارت ها باعث عزت نفس بالاتر، اعتماد به نفس و افزایش خودپنداره در زنان و تعیین یک ازدواج موفق و صمیمیت جنسی متعاقب آن می شود. آموزش صحیح و رضایت بخش مهارتهای زندگی در زمینه فعالیتهای جنسی زندگی هرچقدر فشار اقتصادی بالاتر باشد بر رضایت جنسی تاثیرگذارخواهدبود.

سومصرف مواد

 

ترجمه: مریم سادات معصوم زاده

 

منبع: https://www.ncbi.nlm.nih.gov

 

ارسال نظر شما

نظر خود را راجع به این مطلب بنویسید و مشارکت کنید

نظرات شما