صلاحیت جنسی

صلاحیت جنسی

16 آبان 1399

سن مناسب رابطه

صلاحیت جنسی(sexual competence )

مقدمه 

ارزیابی "صلاحیت جنسی" در اولین مقاربت جنسی با هدف افزایش مهارت در رابطه با تجربیات مفهوم زمان بندی است. 

توجه به مناسب بودن فعالیت جنسی صرفاً بر اساس سن تقویمی ، از اهمیت عوامل زمینه ای در تعیین کیفیت و ایمنی در برخورد جنسی غفلت می کند.

مفهوم "صلاحیت" اولین بار در زمینه شروع جنسی توسط Wellings و همکاران استفاده شد. (2001)

 زمان اولین رابطه جنسی اغلب با توجه به سن تقویمی ، با تمرکز ویژه بر رابطه جنسی اول  تعریف می شود. 

با استفاده از داده های سومین نظرسنجی ملی نگرش ها و سبک های زندگی جنسی (Natsal-3) ، که در سال های 2010 تا 2012 انجام شد 

اگر چهار معیار زیر را گزارش کنند ، شرکت کنندگان در اولین رابطه به عنوان افرادی که دارای مهارت جنسی هستند طبقه بندی می شوند

محافظت از بارداری (contraceptive protection )

استقلال در تصمیم گیری (autonomy of decisions)نه به دلیل تأثیرات خارجی 

تمایل هر دو شخص (equally willing )

 زمان درست (right time)

عدم صلاحیت جنسی در مقاربت اول به طور مستقل با آزمایش مثبت برای ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در مصاحبه همراه بود.

 عملکرد جنسی کم در سال گذشته و فقط در میان زنان ، تشخیص عفونت مقاربتی (STI) بارداری برنامه ریزی نشده در سال گذشته.

فاکتورسنی

اگرچه سن در این مبحث مهم است اما رشد جسمی و بلوغ عاطفی (شوال ، پرچین و بورمان ، 2012). Settersten & Mayer (1997) با اشاره به Neugarten and Hagestad (1976) استدلال كردند كه "سن تقویمی اغلب شاخص ضعیفی از سن بیولوژیكی ، اجتماعی یا روانی است

تجزیه و تحلیل ها نشان داد که اولین تجربه جنسی با اختلال عملکرد جنسی ، احساس گناه بیشتر ، سلامت عمومی ضعیف تر ، تجربه STI و رضایت از زندگی ضعیف تر در ارتباط است. مطالعات دیگر ارتباط بین واکنشهای عاطفی منفی بیشتر به مقاربت اول و عملکرد و رضایت جنسی متعاقب آن را نشان داده است (Reissing، Andruff، and Wentland، 2012؛ Smith & Shaffer، 2013).

ترجمه:مریم سادات معصوم زاده 

www.ncbi.nlm.nih.gov

ارسال نظر شما

نظر خود را راجع به این مطلب بنویسید و مشارکت کنید

نظرات شما