آیا استنواسپرمیا ایزوله بدون کاهش تعداد اسپرم در مردان موجب ناباروری می شود؟ علت ؛ تشخیص و درمان آن چیست؟

پاسخ کارشناس

مدیریت نوین ماما

استنواسپرمی در ارتباط با واریکوسل ، جراحی واریکوسلکتومی یا با آمبولیزاسیون عروقی درمان می شود. نتیجه اولیه این روش قبل از سه ماه تشخیص داده نمی شود زیرا اسپرماتوژنز 72 روز طول می کشد. اگر بهبودی نداشته باشد، بسته به میزان اسپرم فانکشنال پس از شستشوی اسپرم، باید تصمیم گرفت که آیا از تلقیح داخل رحمی (IUI) و یا لقاح آزمایشگاهی ( IVF) استفاده شود . در عوض، بیمار می تواند درمان جراحی را حذف و مستقیما به گزینه تزریق داخل رحمی و یا لقاح داخل رحمی ، بسته به شدت و سن شریک زن بپردازد! درمقاله ای از PubMed که بررسی ومقایسه روش جراحی بر روشهای دیگر است در مطالعات طبق داده ها وشواهد نتایج به نفع جراحی است روشهای درمانی جراحی واریکوسل عبارتند از: #میکروسرجری، عمل #لاپاروسکوپی واریکوسل و عمل باز. واریکوسل به معنی گشاد و واریس شدن رگهای بیضه است که در ۱۰-۱۵ درصد مردان و با علت ناشناخته و به صورت طبیعی در معاینه کشف می شود. امروزه شایعترین علت ناباروری قابل برگشت مردان واریکوسل است که در آنها دریچه های لانه کبوتری ورید های بیضه خراب شده و خونی که از شریان ها به بیضه ها می رسد برگشت خوبی ندارند و لذا باعث تولید اسپرم هائی در مرد می شوندکه این اسپرم ها ۱- حرکت خوبی ندارند ۲- شکلشان غیرطبیعی است. واریکوسل به صورت شایع در بیضه طرف چپ ایجاد می شود و تنها در ۱۰-۱۵ درصد ممکن است دوطرفه باشد. درروش میکروسرجری دقت بسیاربالا می باشد درنتیجه عوارض وعود مجدد بسیار پائین است