سلام خانم متاهل 37 ساله هستم که 7 سال پیش بدلیل MDSپیوند مغز استخوان شده واز همان موقع منوپوز شده وبدلیل GVHDکبدی نتوانستم هورمون تراپی شود در حال حاضر انزیمهای کبدی نرمال ولی از واژیتیت اتروفیک ودیسپارونیا و26%استوپروز و افسردگی و بیخوابی رنج میبردبا مصرف کرم واژینال پره مارین دچار سوزش وترشحات Mix میشود ماموگرافی و فشار خون نرمال وکلسترول وLDLبالا ازمایشات تیرویید نرمال است ایا میتواند هورمون تراپی را شروع کند (استروژن کونژوگه625/.+مدروکسی پروژسترون5)پاپ اسمیر ظبیعی کبد چرب گرید 1 در سونو رحم وتخمدان اتروفیک ایا با هورمون تراپی علایم فوق بر ظرف میشود؟ایا در معرض کانسر رحم وپستان قرار نمیگیرد ؟لظفا نوع ان دوز وتایم مصرف را ذکر بفرمایید.متشکرم

پاسخ کارشناس

مدیریت نوین ماما

با توجه به نرمال بودن آزمایشات کبدی و اینکه زیر 50سال هستند باید داروهای استروژن و پروژسترون(HRT)دریافت نمایند.با توجه به اینکه ماموگرافی و سونوگرافی نرمال است در مورد دادن هورمون اتفاق نظر تا 50سال وجود دارد.میتوانند با مشورت پزشکشان هورمون تراپی به صورت استروژن 625/. وپروژسترون 2/5 میلی گرم مصرف نمایند جایگزینی هورمون تراپی و فعالیت بیماری مزمن پیوند در مقابل-میزبان(GVHD#) در زنان تحت درمان با پیوند مغز استخوان برای بدخیمی های خون( سرطان خون) چکیده مقاله چندین شواهد تجربی نشان می دهد که هورمونهای جنسی ممکن است در پیشرفت و فعالیت بیماری مزمن پیوند در مقابل میزبان (cGVHD) ، که اغلب در بیمارانی که تحت پیوند مغز استخوان آلوژنیک (ABMT) رخ می دهند ، تأثیر بگذارد. به دنبال ABMT ، زنان جوان به دلیل نارسایی برگشت ناپذیر تخمدان ، تحت درمان با هورمون درمانی (HRT#) قرار می گیرند. بنابراین به نظر می رسید که اثر این روش درمانی بر فعالیت cGVHD بررسی شود. زنان قبل از یائسگی تحت درمان با ABMT به دلیل بدخیمی خونریزی بین ژانویه 1997 و دسامبر 2000 برای فعالیت cGVHD مورد بررسی قرار گرفتند. بسته به اینکه آیا تحت درمان با HRT قرار گرفته اند ، آنها به دو گروه تقسیم شدند. هفتاد و یک زن واجد شرایط برای مطالعه حاضر بودند: 39 نفر HRT (گروه درمانی) دریافت کردند ، در حالی که 32 نفر (کنترل) هورمون تراپی نداشتند. در هر دو گروه از بیماران ، نمره فعالیت ( فعال بودن بیماریcGVHD) قبل از شروع HRT قابل مقایسه بود. در فعالیت CGVHD بین گروه HRT و گروه کنترل پس از 3 ، 6 ، 12 ، و 24 ماه از شروع HRT هیچ تفاوتی مشاهده نشد. علاوه بر این ، HRT هیچ افزایش در فعالیت CGVHD را در گروه تحت درمان بیماران در هر زمان از شروع HRT القا نکرد. با توجه به داده های موجود ، HRT# به نظر نمی رسد بر فعالیت cGVHD در زنان جوانی که تحت بدخیمی های بدخیم خون قرار گرفته اند ، تأثیر نگذارد. بنابراین ، ما می توانیم با اطمینان این روش درمانی را برای زنان مبتلا به #نارسایی_زودرس_تخمدان بعد از ABMT پیشنهاد کنیم. 🌐PubMed ترجمه :راضیه فرقانی