⁉️خانمي مجرد ٣٥ساله يمدت هست به تجويز پزشك طب سنتي يسري داروها مصرف كردند و همچنين به علت سينوزيت متخصص كورتن دادن چنماهه به گفته خودشون منس هاشون نامنظم شده و در حد ١-٢روز فقط لكه بيني و خونريزي كمتر از قبل دارند و دچار pms شديد و حالت افسردگي و درد پستان قبل منس رو دارند راهنمايي ميفرماييد اقداماتي ك بايد انجام بدم ازمايشات هورموني وسونو در چه دوره ای از سیکل باشد آیا انجام سونو یامامو در فرد الزامیست؟ يك سوال هم راجع به نحوه منيج اينجور كيسا طبق سونو etهست كه به چه صورت هست ممنون

پاسخ کارشناس

مدیریت نوین ماما

درود درمورد این کیس خانم ویرجین و۳۵ ساله با سابقه مصرف کورتون داروهای گیاهی باتوجه به اینکه مصرف مکمل های گیاهی از سوی سازمان غذا ودارو آمریکا مورد تائید وداکیومنت نیست.. وموجب اختلال درسیستم هورمونی وتغییر سیکل قاعدگی شده دراینجا باتوجه به pms AUB دراین مراجع بهترین پیشنهاد مصرف یک دوره OCP البته باتوجه به شرح حال وگزارش سونوگرافی ودرخواست آزمایش که در AUB ها بطور روتین TSH, prolactin, fbs .cbc,، DHEAS, testostrne fsh ,lH ,progesestrone,..( مراجعه به بخش AUB) که منع مصرف نداشته باشند و بکارگیری از یک رژیم غذایی وتغییر سبک زندگی ورزش منظم اغلب علائم قبل از قاعدگی را کاهش می دهد. قطع کافئین و....علائم را نیز کاهش دهد. خواب کافی و استفاده از تکنیک های آرامش ، مانند مایند فولنس، مدیتیشن و یوگا نیز ممکن است کمک کند هر زمان ممکن است از محرکهای استرس زا و عاطفی دوری کنند ارزیابی دقیق پزشکی ممکن است مشخص کند که آیا علائم ناشی از PMDD یا بیماری دیگر است. در صورت تشخیص PMDD می توانید روشهای خاصی را برای کمک به حداقل رساندن علائم پیشنهاد کند. وسابقه فامیلی ایشان از جهت بیماریهای بدخیم وکانسر پستان که درارزیابی ریسک خطر سرطان پستان ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.. که باتوجه به ریسک اگر سابقه فامیلی نباشد دردسته ریسک متوسط بررسی میشود که انجام ماموگرافی طبق توصیه انجمن سرطان آمریکا بین ۴۰ تا پنجاه سالگی است ودرموارد وجود تغییرات ودرد درپستان و... انجام سونوگرافی ودرصورت لمس توده بالای یک سانت ریفر به جراح پستان... ودرغیراینصورت فقط علائم درد و.. سونوگرافی که با توجه به سونو پلن درمانی گذاشته می شود ودرمورد انجام آزمایشات هورمونی تنها بررسی fsh ،E2,LH بهترین زمان دریک هفته اول دوره منس( روز 2_3) می باشد ولی آزمایشات دیگر مانند tsh وprl وfbs .AMH در هرزمان از سیکل قاعدگی می توان انجام داد.... بهترین زمان برای بررسی #ضخامت_اندومتر (ET)هفته اول منس است(روز 4_5 سیکل) ضخامت آندومتر در دوره قبل یائسگی در بیماران قبل از یائسگی ، در مراحل مختلف سیکل قاعدگی تغییرات قابل توجهی وجود دارد. در دوران قاعدگی: 2-4 میلی متر 1،4 مرحله پرولیفراتیو اولیه (روز 6-14): 5-7 میلی متر مرحله پرولیفراتیو ثانویه یا قبل از تخمک گذاری: تا 11 میلی متر مرحله ترشحی: 7-16 میلی متر بعد از اتساع و کورتاژ یا سقط خود به خود: <5 میلی متر ، اگر ضخیم تر است ، باقی ماندن محصولات بارداری را باید درنظر داشت لطفا توجه داشته باشید که این اندازه گیری ها فقط یک راهنما هستند ، زیرا ضخامت آندومتر ممکن است از فردی تا فرد دیگر متغیر باشد.