سوالات و مشکلات خود را با نوین ماما در میان بگذارید

پاسخ به سوالات زنان در زمینه: بیماریهای داخلی در بارداری

  • آخرین پاسخ ها

‌‌ #پاسخ _ راضیه فرقانی باتوجه به گزارش پاتولوژی ۱_هیپر پلازی بدون آتیپی ۲_سرویسیت مزمن وبیمار باوجود درمان خونریزی بعد دوهفته از D&c ادامه دارد برای این کیس ابتدا بررسی ریسک فاکتورها چاقی _ ایمبلانس هورمونی _عفونتهای لگنی که تشخیص با برسی۱_ پاراکلینیک _crp _fsh_Lh _Tsh _prL_t4_Anti Tpo_cbc_Esr_ fbs ۲_بررسی کلینیکال واژینال اگزم جهت رول اوت عفونتهای لگنی خصوصا stI وبررسی سرویسیت در صورتی که گزارشات فوق نرمال باشد برای بیمار درمان هیپر پلازی بدون آتیپی در پرمنوپوز که شامل درمان دیابت تحت نظر متخصص غدد ودارویی .... دوفاستون_MpA به مدت 12_14 روز درماه به مدت سه تا۶ماه ویابصورت مداوم یا micronized پروژستروت 100_200 mg بصورت کرم واژینال از روز10 تا25 و گذاشتن Iud لوونورژسترل که باوجود IuD بیوپسی آندومتر کما کان امکان پذیر است ودرمان سرویسیت شروع میشود ودر صورت ادامه خونریزی با درمان فوق بهتراست برای تشخیص ودرمان فوکال هیپر پلازی هیستروسکوپی (آندومتر ابلایشن ) درخواست شود ودر صورت قطع خونریزی بیمار ۳_۶ ماه از طریق واژینال سونو پی گیری شود
پاسخ توسط راضیه فرقانی