اختلالات جنسی

اختلالات جنسی

معیارهای های تشخیصی DSM5(راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی)برای انزال زودرس : A: یک الگوی ثابت یا انزال که در فعالیت جنسی همراه با شریک جنسی تقریبا در عرض ۱ دقیقه پس از دخول تناسلی و پیش از زمان دلخواه فرد روی می دهد نکته: گرچه تشخیص انزال زودرس ممکن است در مورد افراد درگیر در فعالیت های جنسی غیر تناسلی هم روی دهد،ملاک مدت مشخصی در مورد این فعالیتها تعیین نشده است. B: علام ملاک A باید دست کم ۶ ماه دوام داشته باشد و باید در تمام یا تقریبا تمام موقعیت های(تقریبا ۱۰۰- ۷۵ درصد) فعالیت جنسی تجربه شود(در زمینه های موقعیت معین یا در صورت فراگیر بودن در تمام زمینه ها). C: علام ملاک Aباعت ناراحتی بالینی چشمگیر در فرد شود D: این کژکاری جنسی با یک اختلال روانی غیر جنسی یا به عنوان یک پیامد آشفتگی شدید روابط یا دیگر استرس زاهای چشمگیر، بهتر تبیین نمی شود و مربوط به تاثیرات یک ماده / دارو یا یک بیماری طبی دیگر نیست انواع : اولیه: اختلال از زمان آغاز فعالیت جنسی وجود داشته است اکتسابی:اختلال پس از یک دوره فعالیت جنسی نسبتا بهنجار آغاز شده است. فراگیر: محدود به انواع معینی از تحریک، موقعیتها یا شریک ها نیست. موقعیتی: فقط درانواع معینی از تحریک، موقعیت ها یا شریک ها روی می دهد. خفیف: انزال تقریبا ۳۰ ثانیه تا ۱ دقیقه پس از دخول تناسلی روی می دهد. متوسط:انزال تقریبا ۳۰-۱۵ ثانیه اول پس از دخول تناسلی روی می دهد. شدید: انزال پیش از فعالیت جنسی، در آغاز فعالیت جنسی یا تقریبا در خلال ۱۵ ثانیه پس از دخول تناسلی روی می دهد توجه :که تشخیص انواع آن درمدیریت درمان بسیارمهم است منبع : کتاب کاپلان وسادوک

1398/06/17
|
12:44
ارسال نظر شما

کاربر گرامی، جهت نوشتن پیام ضروریست که به حساب خود در سایت مامایی نوین ماما وارد شوید، قبل از ثبت نام و ورود به سایت نمی توانید پیامتان را ارسال کنید