اختلالات جنسی

اختلالات جنسی

نظریه قدیمی وجود GSpot در زنان که بیان می کرد در واژن ناحیه ای است که لمس آن بیشترین تحریک را در زنان به دنبال دارد و آن را نقطه G می نامیدند تقریبا ناکارآمد اعلام شده و نظریه های جدید بیان می کنند که باید در زنان به جای وجود یک نقطه G چندین نقطه G را در نظر بگیریم ؛ بدین معنی که ممکن است فردی با لمس کلیتوریس به اوج تحریک برسد و فرد دیگر با لمس نقطه ای دیگر از بدن و اینگونه نیست که نقطه خاصی در تمامی خانم ها وجود داشته باشد که منجر به رسیدن به اوج تحریک شود .

1398/06/17
|
12:28
ارسال نظر شما

کاربر گرامی، جهت نوشتن پیام ضروریست که به حساب خود در سایت مامایی نوین ماما وارد شوید، قبل از ثبت نام و ورود به سایت نمی توانید پیامتان را ارسال کنید