پیش از بارداری و اقدام

پیش از بارداری و اقدام

باورهای درست یا باورهای نادرست؟ در میان مردم باورهایی در باره باردار شدن وجود دارند که گاه نشات گرفته از تجربه های مردم است که دارای ریشه ای علمی و منطقی هستند.اما گاه این تجربیات بر اساس تجربیاتی فردی و یا غیر واقعی و گاه نیز به دلیل نا آگاهی از ریشه علمی، با واقعیت در تضاد است. آیا در صورت آمیزش جنسی در آب ، ممکن است یک خانم باردار گردد؟ اگر یک نزدیکی و دخول واقعی در هر نوع آبی رخ دهد ، بارداری کاملا عملی و ممکن است . زیرا هنگامی که دخول صورت می گیرد ، اسپرم در محدوده واژن قرار می گیرد و این که آب در بیرون از بدن باشد تداخلی در بارداری ایجاد نمی کند . آیا در صورت آمیزش جنسی در آب، هنگامی که انزال در آب باشد و نه داخل واژن، امکان بارداری وجود دارد؟ امکان این که اسپرمی به آن کوچکی بتواند در وسعت آب در یک استخر، وان حمام و .. شنا کند و خودش را به واژن برساند و در نتیجه بارداری رخ دهد، بعید به نظر می رسد . اگر انزال در آب گرم معمولی پیش آید اسپرم تنها چند دقیقه ای می تواند زنده بماند . اگر انزال در آب استخر دارای موادشیمیایی ، حباب یا سایر مواد رخ دهد، اسپرم تنها چند ثانیه می تواند زنده بماند . بارداری، در این موارد اکثرا بعید و می شود گفت در بیشتر اوقات غیر ممکن است. آیا در صورت آمیزش جنسی در آنوس (مقعد) امکان باردار شدن وجود دارد ؟ بارداری با نزدیکی مقعدی رخ نمی دهد. اما به سبب نزدیکی ورودی واژن بهسوراخ مقعد، امکان نشت و نفوذ اسپرم اگر چه اندک وجود دارد. آیا اگر دخول هنگام آمیزش جنسی تنها چند ثانیه بکشد، باز هم امکان باردارشدن وجود دارد؟ هر زمانی که آلت مردانه با محدوده واژن در تماس قرار گیرد،شانسی برای باردار شدن پیش می آید. اگر چه احتمال آن به اندازه ی هنگامی انزال کامل نیست اما به هر حال ، احتمال باردار شدن وجود دارد. آیا با پره اجاکولیشن(مایع پیش انزال) امکان باردار شدن هست ؟ منظور همان مایع شفافی است که پیش از انزال از آلت مردانه تراوش می کند. بیشتر مردها کنترلی روی آن ندارند و تراوش آن را احساس هم نمی کنند . این مایع دارای تعدادی اسپرم است، پس می تواند بارداری ایجاد کند.دقیقا به همین دلیل است که روش جلوگیری طبیعی (withdrawal method) روش قطعی و نیز مطمئنی به شمار نمی رود. آیا اگر ارگاسم رخ ندهد امکان باردار شدن از بین می رود؟ خیر . بارداری می تواند بدون رخ دادن ارگاسم پیش آید . ارگاسم به تخمک و بارور شدن آن ربطی ندارد . نقش آن گفته می شود در تقویت حرکت مکشی لوله های فالوپ است. آیا اسپرم قابلیت نفوذ از پارچه یا لباس را دارد؟ برخی کارشناسان می گویند اگر لباس کاملا آغشته به اسپرم گردد و با واژن خانم در تماس قرار گیرد، احتمال بسیار ضعیفی برای باردار شدن وجود دارد. تا کنون بررسی های دقیق و خاصی در این باره انجام نشده است. نرجس شیراقایی نویسنده آزاد ورئیس جمیعت مامایی مازندران

1398/05/04
|
14:25
ارسال نظر شما

کاربر گرامی، جهت نوشتن پیام ضروریست که به حساب خود در سایت مامایی نوین ماما وارد شوید، قبل از ثبت نام و ورود به سایت نمی توانید پیامتان را ارسال کنید