بارداری و زایمان

بارداری و زایمان

فاکتور رشد جفتی (#PLGF) یک پروتئین انسانی است که توسط PGFgene کد می شود ، که از اعضای فاکتورهای رشد اندوتلیال عروقی است و در رگ زایی و تهاجم تروفوبلاستیک شریان های مارپیچی مادر در اوایل بارداری نقش دارد منبع تولید آن تروفوبلاست میباشد سطوح سرمی PLGF مادر در هفته های 11 تا 13 بارداری در حاملگی با اختلال در تشکیل جفت کاهش می یابد که منجر به افزایش خطرات پره اکلامپسی و (SGA) و محدودیت رشد نوزادان می شود. با این حال ، آیا افزودن PLGF سرم به روش های تشخیصی باعث بهبود DR با cFTS/IPS می شود؟ یافته های ما نشان می دهد که افزودن PLGF به آزمایش غربالگری قبل از تولد به طور ملایم تریزومی 21 DR را بین 1.4 تا 3.3 بهبود می بخشد فاکتور PLGF در سطوح پایین تر در اندام های دیگر نیز ترشح می شود ، از جمله تیروئید ، قلب ، ریه و ماهیچه های اسکلتی ، سطح PLGF تحت تأثیر سن حاملگی و ویژگی های مادر ، از جمله سن ، شاخص توده بدنی ، منشاء نژادی و استعمال دخانیات قرار می گیرد. غلظت PLGF در سه ماهه اول پایین است و از هفته 11 به 12 افزایش می یابد و در هفته 30 به اوج می رسد و پس از آن بار دیگر کاهش می یابد. در پره اکلامپسی ، سطح PLGF در زمان تشخیص و همچنین در طول پیشرفت سندرم بالینی به میزان قابل توجهی پایین است. با استفاده از ترکیبی از نشانگرهای زیستی ، از جمله PLGF ،علائم بالینی و داپلر شریان رحمی ، زنان می توانند از خطر ابتلا به پره اکلامپسی مطلع شوند www.ncbi.nlm.nih.gov

1400/07/12
|
15:07
ارسال نظر شما

کاربر گرامی، جهت نوشتن پیام ضروریست که به حساب خود در سایت مامایی نوین ماما وارد شوید، قبل از ثبت نام و ورود به سایت نمی توانید پیامتان را ارسال کنید