اختلالات جنسی

اختلالات جنسی

تغییرات هورمونی دائمی ، در دوران یائسگی یا ناشی از برخی آسیب های غدد درون ریز ، می تواند در برخی موارد به طور مستقیم با اختلال عملکرد جنسی مرتبط باشد  به نظر می رسد استفاده از HC باعث کاهش سطح آندروژن ، استرادیول و پروژسترون در گردش خون و همچنین مهار عملکرد اکسی توسین می شود. استفاده از قرص های ضد بارداری هورمونی می تواند رفتار پیوند زوجین زنان را تغییر دهد  نتایج متناقضی از مطالعات مختلف در رابطه با اختلال عملکرد جنسی و پیشگیری از بارداری هورمونی وجود دارد ، بنابراین می توان قاطعانه گفت که تحقیقات بیشتری مورد نیاز است. هنگامی که مشکوک به اختلال جنسی زنان به علت مصرف ocpها هستیم درمان توصیه شده قطع داروهای پیشگیری از بارداری با در نظر گرفتن یک روش جایگزین است پروژستین های سیستمیک ممکن است با از دست دادن میل جنسی به دلیل سرکوب عملکرد تخمدان و تولید استروژن درون زا همراه است  در مطالعات اخیر ، drospirenone و dienogest تأثیر مثبتی بر پاسخ جنسی و همچنین جذابیت ، میل ، رضایت و فراوانی coital گزارش کرده اند که احتمالا میتواند به دلیل توانایی کاهش فعالیت 5-آلفا ردوکتاز باشد مطالعه دوم این بررسی نشان می دهد که OC ها می توانند در زنان بارور باعثFSD (female sexual dysfunction) شوند. دامنه هایی که شامل علاقه جنسی زنان و برانگیختگی و درد ناحیه تناسلی است تحت تأثیر قرار می گیرند. OC های جدیدتر مانند دروسپیرنون 3 میلی گرم به علاوه EE 30 میکروگرم (یاسمین) و ژستودن 75 میکروگرم به همراه EE 20 میکروگرم (ملیان) می توانند جایگزین های بهتری باشند زیرا علائم FSD کمتر رخ می دهد www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc www.sciencedirect.com

1400/06/01
|
09:35
ارسال نظر شما

کاربر گرامی، جهت نوشتن پیام ضروریست که به حساب خود در سایت مامایی نوین ماما وارد شوید، قبل از ثبت نام و ورود به سایت نمی توانید پیامتان را ارسال کنید