بارداری و زایمان

بارداری و زایمان

بر اساس نتایج آزمایش بالینی TRAAP2 ، زنان بارداری که بلافاصله پس از سزارین به آنها ترانگزامیک اسید داده می شود ، 16٪ کمتر دچار خونریزی پس از زایمان می شوند. این آزمایش بر روی 4431 زن نشان داد که 7/26 درصد از زنانی که این دارو را مصرف کرده اند ، تخمین خون از دست رفته بیش از 1000 میلی لیتر بوده و یا طی دو روز از عمل جراحی نیاز به تزریق داشتند.در گروه دارونما ، این میزان 6/31 درصد بود (003/0 = P) نکته اساسی بر عدم توصیه همگانی به مصرف این دارو است تحقیقات دیگر همچنین نشان داده است که این دارو احتمال از دست دادن خون پس از سزارین را کاهش می دهد. همچنین تحقیقات دیگر نشان داده است که می تواند شانس انتقال خون در جراحی های الکتیو و خطر مرگ و میر ناشی از خونریزی را در زنی که خونریزی پس از زایمان دارد، کاهش دهد تنها خطر بروز عوارض جانبی در این دوز افزایش عوارض گوارشی است حالت تهوع و استفراغ در 43.0٪ از گیرندگان دارو در مقابل 36.3٪ در گروه دارونما رخ داده است (P <0.001) میزان وقایع ترومبوآمبولیک در طی سه ماه پس از زایمان از نظر آماری بین دو گروه متفاوت نبود - 0.4٪ با ترانگزامیک اسید در مقابل 0.1٪ با دارونما (P = 0.08) این روند دلیل احتیاط را ارائه می دهد. با این حال ،ابعاد ظریف تر سلامتی ، مانند کیفیت زندگی یا رابطه مادر و نوزاد ، مورد بررسی قرار نگرفت ترجمه :مریم سادات معصوم زاده www.medscape.com

1400/02/12
|
00:10
ارسال نظر شما

کاربر گرامی، جهت نوشتن پیام ضروریست که به حساب خود در سایت مامایی نوین ماما وارد شوید، قبل از ثبت نام و ورود به سایت نمی توانید پیامتان را ارسال کنید