پیش از بارداری و اقدام

پیش از بارداری و اقدام

مطالعات نشان میدهد نارسایی اولیه تخمدان نسبت شانس داشتن پوكی استخوان فعلی را كه با استفاده از (BMD) اندازه گیری می شود ، افزایش میدهد. اقدامات BMD هدفمند برای پوکی استخوان در زنانی که زودتر عملکرد تخمدان را از دست داده بودند افزایش یافت. ، همانطور كه ​​با استفاده از BMD فعلی اندازه گیری شد دریافتند كه استفاده قبلی و فعلی از هورمون درمانی احتمال پوكی استخوان را كاهش می دهد 🔰به طور کلی ، جایگزینی هورمونی در ​​سنین #یائسگی (51 سال در آمریکای شمالی) ، در صورت عدم استفاده از موارد منع مصرف ، توصیه می شود 📕مطالعه دوم بیش از 12000 زن (میانگین سنی در ارزیابی 65) شرکت کننده در مطالعه طولی پیری کانادا را تجزیه و تحلیل کردند. میانگین سنی یائسگی برای گروه POI 35 سال ، برای کسانی که یائسگی زودرس داشتند 43 ، برای کسانی که یائسگی طبیعی داشتند 51 و برای کسانی که یائسگی دیررس داشتند 58 سال بود. به طور کلی ، در مقایسه با زنان دارای یائسگی در سن طبیعی ، در گروه POI احتمال چاقی بیشتر (40٪ در مقابل 27٪) ، فعالیت بدنی کاهش یافته است (25٪ در مقابل 19٪) و سیگاری های فعلی (14 ٪ در مقابل 6٪)هستند هیچ تفاوتی در BMD مفصل ران بین زنان مبتلا به POI و آنهایی که سن اولیه یا طبیعی یائسگی داشتند دیده نشد. با این حال ، زنان در گروه POI بیشتر احتمال پوکی استخوان گزارش شده (22٪ در مقابل 17٪) و داروهای پوکی استخوان (11٪ در مقابل 8٪) استفاده میکنند پس از تنظیم فاکتورهایی مانند سن ، تحصیلات ، BMI و سیگار کشیدن ، POI با خطر پوکی استخوان به طور قابل توجهی بالاتر همراه بود ، همانطور که با استفاده از BMD تشخیص داده شد (نسبت شانس ، 1.69) ، در حالی که چاقی با خطر کمتری مرتبط بود (OR ، 0.39) . برای زنان مبتلا به POI ، "تأمین کنندگان می توانند منابع حمایتی رفتاری را تقویت کرده و عوامل خطر قابل اصلاح از جمله ترک سیگار ، افزایش ورزش هاو مکمل کلسیم دهند. 📝ترجمه :مریم سادات معصوم زاده www.medscape.com

1400/01/11
|
17:34
ارسال نظر شما

کاربر گرامی، جهت نوشتن پیام ضروریست که به حساب خود در سایت مامایی نوین ماما وارد شوید، قبل از ثبت نام و ورود به سایت نمی توانید پیامتان را ارسال کنید