مادرانه

مادرانه
عنوان

ختنه در نوزادی

| 0 پست

درچه مواردی ختنه در نوزادان ممنوع است؟

1399/08/06
|
00:47
ارسال نظر شما

کاربر گرامی، جهت نوشتن پیام ضروریست که به حساب خود در سایت مامایی نوین ماما وارد شوید، قبل از ثبت نام و ورود به سایت نمی توانید پیامتان را ارسال کنید