بهداشت

بهداشت

Nigella sativa L به عنوان یک گیاه درمانی بالقوه برای بیماری ویروس کرونا 2019: یک بررسی کوتاه در مطالعات in silico ویروس های کرونا مسئول چندین بیماری انسانی مانند بیماری ویروس کرونا ویروس عفونی 2019 (COVID-19) است که ناشی از سندرم حاد تنفسی کرونا ویروس 2 (SARS-CoV-2) است. Nigella sativa یک مکمل غذایی طبیعی با مشخصات ایمنی شناخته شده است که ممکن است تعداد زیادی از ترکیبات ضد ویروسی مستند را فراهم کند. برای کشف مطالعات پشتیبانی از پتانسیل nigella sativa Lبرای هدف قرار دادن اهداف SARS-CoV-2. مواد و روش ها جستجوی در مقالات منتشر شده یا پیش چاپ در مطالعات in silico بین سالهای 1990 و 2020 در پایگاههای الکترونیکی( دیتابیس ها) (PubMed ، Science Direct ، Scopus و Google Scholar) برای اصطلاحات Nigella sativa ، سیاه دانه ، ویروس کرونا ، SARS-CoV-2 و 19_COVID انجام شد. نتایج حداقل 8 مورد در مطالعات in silico نشان داده است که برخی از ترکیبات N sativa ، از جمله نیگلدین ، ​​α-hederin ، hederagenin ، thymohydroquinone و thymoquinone ،تمایل زیادی به آنزیم ها و پروتئین های SARS-CoV-2 دارند. این ترکیبات ممکن است به طور بالقوه از تکثیر و اتصال SARS-CoV-2 به گیرنده های سلول میزبان جلوگیری کنند. نتیجه گیری این داده های اولیه در مطالعات in silico ، Nigella sativa را به عنوان یک کاندید بالقوه گیاه درمانی برای COVID-19 پیشنهاد می کند. به دنبال یک کلینیکال ترایال فاز I ، شواهد تجربی بیشتری لازم است. منبع : www.sciencedirect.com ترجمه : راضیه فرقانی

ارسال نظر شما

کاربر گرامی، جهت نوشتن پیام ضروریست که به حساب خود در سایت مامایی نوین ماما وارد شوید، قبل از ثبت نام و ورود به سایت نمی توانید پیامتان را ارسال کنید