اختلالات جنسی

اختلالات جنسی

در این نوع اختلال، در تحریک و تهییج جنسی اشکالی وجود ندارد، ولی زن به اوج لذت جنسی نمی رسد و شایع ترین اختلال جنسی در زنان است (ولی اکثرا در پی درمان نیستند) و خود این مسئله می تواند موجب اضطراب، افسردگی، ضعف و بی حالی و بدخلقی و مشکلات خانوادگی به ظاهر غیر مرتبط شود. در یک مطالعه انجام شده توسط دکتر کاپلان حدود 30% زنان با coitus (خصوصا پس از تخلیه سمن به داخل واژن)، 40% با تحریک کلیتوریس و 20% فقط از طریق تحریک کلیتوریس توسط خود شخص (masturbation) به ارگاسم می رسند و 10% باقیمانده نیز در واقع فاقد حالت ارگاسم هستند. برای رسیدن به ارگاسم بایستی مرحله تهییج به یک مرحله مشخص و ثابتی که در افراد مختلف متفاوت است برسد و این مرحله تهییج خود دارای دو بعد روانی (تحت اثر و کنترل مراکز CNS که تاحدی بطور ارادی قابل تعدیل هستند) و جسمی (اعصاب حسی و نخاع و غیر ارادی) بوده و با مشارکت یکدیگر ارگاسم را تحت کنترل و تاثیر قرار می دهند و اختلال در هریک از آنها می تواند موجب بروز اختلالات ارگاسمیک شود. منبع: CMMD

1399/01/09
|
00:45
ارسال نظر شما

کاربر گرامی، جهت نوشتن پیام ضروریست که به حساب خود در سایت مامایی نوین ماما وارد شوید، قبل از ثبت نام و ورود به سایت نمی توانید پیامتان را ارسال کنید