هفته نوزدهم رشد شیرخوار

هفته نوزدهم رشد شیرخوار

1 آذر 1397

مراحل رشد شیرخوار هفته به هفته:

تبریک بابت عضو کوچک نو رسیده!

کودک زیبای شما تغییرات زیادی در سال اول خواهد داشت. همین موضوع به تنهایی شگفت انگیز است. مراحل رشد شیر خوار را بصورت هفته به هفته دنبال خواهیم کرد.

محتوای این صفحه به زودی تکمیل و بارگذاری می گردد، از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

ارسال نظر شما

نظر خود را راجع به این مطلب بنویسید و مشارکت کنید

نظرات شما