توده های تخمدانی وگزارش یک مورد کیس از آن

توده های تخمدانی وگزارش یک مورد کیس از آن

5 تير 1401

سیستادنوما موسینوس تخمدان وگزارش یک مورد کیس سیست ادنوما موسینوس که در یک تراتوم سیستیک بالغ ایجاد میشود.

سیستادنوما موسینوس تخمدان در انتهای طیف خوش خیم تومورهای اپیتلیال تخمدان حاوی موسین قرار دارد.

در این مقاله بطور خلاصه به موارد زیر می پردازیم:

همه گیرشناسی

آسيب شناسي

ویژگی های رادیوگرافی

درمان و پیش آگهی

وگزارش یک مورد کیس سیست ادنوما موسینوس که در یک تراتوم سیستیک بالغ!

همه گیرشناسی

اوج بروز تخمینی در حدود 30-50 سالگی است.

آنها تقریباً 80٪ از تومورهای تخمدان مخاطی و 20-25٪ از همه تومورهای خوش خیم تخمدان را تشکیل می دهند.

آسيب شناسي

تومورها توسط اپیتلیوم ستونی پوشیده شده اند که معمولاً شبیه به اپیتلیوم اندوسرویکال است، اگرچه گاهی اوقات ممکن است نوع روده ای دیده شود. این سلول ها موسین غلیظ و ژلاتینی ترشح می کنند که لکه های 5 را پر می کند.

ویژگی های رادیوگرافی

سیستادنوماهای موسینوس معمولاً در هنگام ارائه بزرگتر از سیستادنوماهای سروزی هستند. دوطرفه بودن نادر است (5-2 درصد). کلسیفیکاسیون دیواری شایع تر از تومورهای سروزی است .

سونوگرافی

توده آدنکس معمولاً بزرگ کیستیک

چند حفره ای با برش های نازک متعدد

لوکولاسیون ممکن است حاوی اکوژنیسیته داخلی در سطح پایین به دلیل افزایش محتوای موسین باشد.

لوکول های مختلف ممکن است دارای درجات مختلفی از اکوژنیسیته باشند.

ام آر آی

سیستادنوماهای موسینوس معمولاً به صورت کیست های چندحلقه ای بزرگ حاوی مایع با ویسکوزیته مختلف دیده می شوند. به همین دلیل، لوکول های تومورها اغلب شدت سیگنال متغیر را در هر دو توالی T1 و T2 نشان می دهند. این گاهی اوقات می تواند ظاهری "لکه ای رنگی" ایجاد کند. آنها به ندرت به صورت کیست های تک حلقه ای ظاهر می شوند.

درمان و پیش آگهی

سیستادنوما موسینوس تخمدان وگزارش یک مورد کیس سیست ادنوما موسینوس

سیستادنوما موسینوس خوش خیم با پیش آگهی عالی است (به تومورهای موسینوس مرزی تخمدان یا سیستادنوکارسینوم موسینوس تخمدان مراجعه کنید). با این وجود، آنها اغلب برای تایید بافت شناسی خوش خیم بودن و به دلیل اثر توده ای تومورهای بزرگ از طریق جراحی برداشته می شوند.

گزارش یک مورد کیس سیستادنوما موسینوس در یک تراتوم سیستیک بالغ در یک بیمار 25 ساله ایجاد می شود!

خلاصه

وجود همزمان سیست ادنوما موسینوس که در تراتوم کیستیک بالغ ایجاد می شود به ندرت گزارش شده است. در اینجا یک مورد از یک زن 25 ساله با تشخیص سیستادنوما موسینوس تخمدان راست که در تراتوم کیستیک بالغ ایجاد شده گزارش شده است. او با ناراحتی در سمت راست پایین شکم مراجعه کرد. سونوگرافی یک ساختار   سانتی متری را در آدنکس سمت راست نشان داد. او تحت یک لاپاراسکوپی تشخیصی قرار گرفت که به لاپاراتومی اکتشافی تبدیل شد و طی آن سالپنگو اوفورکتومی سمت راست انجام شد.

1. مقدمه

سیست ادنوما 30 درصد از تومورهای تخمدان را در زنان بین سنین 20 تا 45 سال تشکیل می دهد در حالی که تراتوم سیستیک بالغ 15 تا 20 درصد از تومورهای سلول زایای تخمدان را تشکیل می دهد. روی هم، 2 تا 11 درصد از تراتوم های کیستیک بالغ تخمدان با تومورهای موسینوس مرتبط هستند .

گزارش یک کیس از یک زن 25 ساله با سیستادنوم موسینوس ارائه شده در یک تراتوم کیستیک بالغ در تخمدان راست است.

2. ارائه مورد

یک زن 25 ساله سفید پوست قفقازی با شکایت از درد سمت راست لگن و احساس پری در زیر شکم خود مراجعه کرد. در معاینه فیزیکی اولیه، توده آدنکس سمت راست احساس می شود. سونوگرافی لگن ساختاری را در آدنکس سمت راست نشان داد. ساختار کیستیک، بی شعور با چندین پارگی به نظر می رسید و به نظر می رسید که بخشی از تخمدان راست باشد. هیچ جریان پاتولوژیک مشاهده نشد و مایع آزاد در کیسه داگلاس مشاهده نشد. تخمدان چپ غیرقابل توجه به نظر می رسد( طبیعی بود) و رحم در محدوده طبیعی قرار دارد. بقیه معاینه فیزیکی قابل توجه نبود. نشانگر تومور CA 125 14.1 (محدوده طبیعی 0-35 U/ml) و CA 19.9 9 بود (محدوده طبیعی 0-37 U/mL).

بیمار برای لاپاراسکوپی تشخیصی بستری شد که به لاپاراتومی اکتشافی تبدیل شد. سالپنگو اوفورکتومی سمت راست انجام شد. یافته ها شامل یک کیست بزرگ در تخمدان راست با ظاهر ساده بود که کل تخمدان راست را بدون استرومای طبیعی تخمدان اشغال می کرد. تخمدان چپ، رحم، آپاندیس و کبد غیرقابل توجه بود.

ساختار برداشته شده به عنوان یک سیست ادنوما موسینوس که در یک تراتوم سیستیک بالغ به اندازه و وزن 668 گرم تشخیص داده شد. گزارش پاتولوژیک نشان داد که سطح توده کیستیک صاف و دست نخورده است. در قسمت برش، کیست چند حفره ای و حاوی مایع شفاف بود. دیواره داخلی کیست با مواد پنیری زرد ضخیم است. فیمبریاها ذوب شده بودند. شستشوی نهایی لگن برای سلول های بدخیم منفی و برای سلول های مزوتلیوم فعال مثبت بود.

3. بحث

تصور می شود که نئوپلاسم های تخمدان دارای سه منشاء احتمالی هستند، تومورهای اپیتلیال-استرومایی سطحی، تومورهای استرومای طناب جنسی و تومورهای سلول زایا. تومورهای اپیتلیال استرومایی سطحی به تومورهای سروزی، تومورهای موسینوس، تومورهای اندومتریوئید، تومورهای سلول شفاف، تومورهای سلول ترانزیشنال و تومورهای اپیتلیال-استرومایی تقسیم می شوند. تومورهای موسینوس شایع ترین هستند و به 3 دسته اصلی خوش خیم (سیستادنوما)، مرزی و بدخیم طبقه بندی می شوند. سیستادنوما شایع ترین نوع تومورهای موسینوسی است و حدود 30 درصد تومورهای تخمدان را در زنان بین سنین 20 تا 45 سال تشکیل می دهد . پاتوژنز تومورهای مخاطی تخمدان به خوبی شناخته نشده است. با این حال، یک یافته ثابت جهش پروتونکوژن KRAS (58٪ در سیستادنوماهای موسینوس خوش خیم) است . یک مطالعه انجام شده نشان داد که جهش KRAS در تومورهای خوش خیم و بدخیم رخ می دهد، که می تواند نشان دهد که جهش ممکن است یک رویداد اولیه در پاتوژنز پیشرفت تومور باشد . KRAS در این بیمار آزمایش نشد.

  • منابع:
    Radiopaedia.org
    hindawi.com/journals
  • ترجمه وتدوین : راضیه فرقانی

ارسال نظر شما

نظر خود را راجع به این مطلب بنویسید و مشارکت کنید

نظرات شما