تاثیر چاقی بر عملکرد و تعداد اسپرم ها و ناباروری

تاثیر چاقی بر عملکرد و تعداد اسپرم ها و ناباروری

29 آبان 1400
تاثیر چاقی بر عملکرد و تعداد اسپرم ها و ناباروری 
The Impact of Obesity on Various Semen Parameters and Sex Hormones 
 
تحقیقات جدید نشان می‌دهد که چاقی می‌تواند کیفیت اسپرم مردان را کاهش دهد. تحقیقات نشان می‌دهد که مردان چاق سه برابر بیشتر از مردان سالم با وزن طبیعی به الیگواسپرمی، تعداد اسپرم کمتر از 15 میلیون در میلی‌لیتر، مبتلا می‌شوند. محققان دانمارکی دریافتند مردانی که دارای اضافه وزن یا چاق هستند تعداد اسپرم های آنها به طور قابل توجهی کمتر از مردان با وزن طبیعی است. علاوه بر این، مردانی که کم وزن بودند نیز در مقایسه با مردان با وزن طبیعی، تعداد اسپرم کمتری داشتند.
مطالعه ای نشان داد که مردان دارای اضافه وزن که دارای BMIبالاتر بودند، در مقایسه با مردان با وزن سالم، تقریباً 22٪ غلظت اسپرم کمتر و 24٪ تعداد اسپرم کمتر داشتند.
 
مکانیسم اثر 
 
افزایش BMI باعث کاهش (SHBG) می شود که منجر به کاهش تستوسترون و سطوح استروژن بالاتر می شود. آروماتاز سیتوکروم P450، که مسئول مرحله کلیدی در بیوسنتز استروژن است، به شدت در بافت چربی بیان می شود. به دلیل در دسترس بودن زیاد آنزیم آروماتاز، تبدیل آندروژن ها به استروژن افزایش می یابد. علاوه بر این، قبلاً بیان شد که این سطوح بالای استروژن با کنترل سطوح تستوسترون از طریق مکانیسم بازخورد منفی روی هیپوتالاموس، اثر مضری بر اسپرم‌زایی دارد. 
 
افزایش سطح واسطه‌های التهابی از جمله TNF-α و IL-6 و همچنین کاهش سطح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) در پلاسمای منی مردان چاق مشاهده شد که ممکن است بر کیفیت مایع منی تأثیر بگذارد. سنتز لپتین به‌عنوان آدیپوکین تنظیم‌کننده کلیدی، عموماً در بافت چربی اتفاق می‌افتد و عموماً در سطوح بالایی در سرم مردان چاق یافت می‌شود که اثرات مخربی بر دستگاه تناسلی مردان دارد و ممکن است منجر به سرکوب فعالیت‌های نورون KISS1 و همچنین افزایش سطح NPY شود و باعث مهار نورون‌های GnRH شود این در نهایت بر آزاد شدن گنادوتروپین ها از هیپوفیز تأثیر می گذارد، استروئیدوژنز را کاهش می دهد و منجر به هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک
 
علاوه بر این، نشان داده شده است که تجویز روزانه لپتین به موش‌های با وزن طبیعی منجر به ناهنجاری‌های مشابهی در پارامترهای اسپرم دارد. جراحی با بهبود برخی از پارامترهای چاقی همراه بود. مطالعات بیشتر با کیفیت روش شناختی بالا و حجم نمونه کافی برای بهبود دانش ما در مورد رابطه بین چاقی و ناباروری مورد نیاز است.
 
www.webmd.com
https://www.dovepress.com
ترجمه :مریم سادات معصوم زاده

ارسال نظر شما

نظر خود را راجع به این مطلب بنویسید و مشارکت کنید

نظرات شما