تاثیر چاقی بر عملکرد جنسی زنان و مردان

تاثیر چاقی بر عملکرد جنسی زنان و مردان

7 مهر 1400
تاثیر چاقی بر عملکرد جنسی زنان و مردان
Effect of Body Weight on Sexual Function in Men and Women
 
فرض شده است که وزن از طریق پارامترهای هورمونی، متابولیک و روانی بر عملکرد جنسی تأثیر منفی می گذارد. مکانیسم چاقی منجر به اختلال عملکرد جنسی نمی شود. با این حال ، مقاومت به انسولین، اختلالات سطح هورمون جنسی، بیماری عروق محیطی، التهاب سیستمیک درجه پایین، افسردگی، آپنه خواب و استفاده از دارو برای اختلالات مرتبط با چاقی مانند داروهای ضد افسردگی و فشار خون بالا عوامل موثر بر اختلال عملکرد جنسی در این افراد بودند. 
 
تاثیر بر مردان 
افزایش BMI بر کاهش فعالیت جنسی تاثیرگذاربود و نه بر میل جنسی
 
تاثیر بر زنان 
با تمایل کمتر، برانگیختگی، لوبریکاسیون، ارگاسم و رضایت کمتر همراه بود، همچنین BMI بالا با تصویر بد جنسی از خود همراه بود که متعاقبا منجر به افسردگی میشد.
 
وزن بیشتر منجر به کاهش جذابیت می شود و بنابراین مردان قادر نیستند نعوظ را برای مدت طولانی حفظ کنند تا شریک زن را به ارگاسم برسانند، نویسندگان این نظریه را مطرح کردند که ارگاسم کلیتورال به دلیل عدم نیاز نسبی به رابطه جنسی برای ایجاد ارگاسم در افراد با BMIبالا تحت تأثیر قرار نمی گیرد
 
⁉️تاثیر BMIبر رابطه جنسی در بارداری  
نویسندگان دریافتند افرادی که قبل از بارداری اضافه وزن داشتند، در مقایسه با وزن نرمال  قبل از بارداری، در معرض خطر اختلال جنسی بودند
زنانی که قبل از بارداری دارای اضافه وزن یا چاقی بودند، نمرات پایین تری در زمینه تمایل و لوبریکاسیون داشتند تفاوت معنی داری در نمرات دامنه درد  رضایت، ارگاسم یا برانگیختگی مشاهده نشد.
 
تاثیر جراحی برای کاهش وزن بر روی افزایش عملکرد جنسی 
افزایش قابل توجهی در نمرات عملکرد نعوظ، رضایت از مقاربت مشاهده شد اما تفاوت معنی داری در عملکرد ارگاسمی و نمرات میل جنسی مشاهده نشد. 
هم عملکرد اندوتلیال و هم شاخصهای سرعت سیستولیک مغزی و اختلال عملکرد عروق آلت تناسلی در یک سال بعد از عمل جراحی چاقی بهبود یافت 
 
نتیجه گیری
جراحی با رفع اختلال عملکرد جنسی در مردان به استثنای ارگاسم ارتباط دارد. در زنان، مطالعات متعددی نشان داده است که جراحی منجر به کاهش FSD می شود. با این حال این کاهش در مورد کاهش وزن بدون عمل جراحی گزارش نشده است 
 به نظر می رسد اختلال عملکرد اندوتلیال حداقل در برخی از اختلالات جنسی مربوط به وزن در مردان مسئول و در زنان، عوامل روانی اجتماعی مانند علائم افسردگی و تصویر بدن در اختلال عملکرد جنسی مربوط به وزن نقش دارند. در زنان، سطح تستوسترون نیز با عملکرد جنسی ارتباط دارد.
 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6771291/
ترجمه : مریم سادات معصوم زاده

ارسال نظر شما

نظر خود را راجع به این مطلب بنویسید و مشارکت کنید

نظرات شما