سطح  اینترلوکین6 (IL-6) عود سرطان پستان را زودتر پیش بینی می کند!

سطح اینترلوکین6 (IL-6) عود سرطان پستان را زودتر پیش بینی می کند!

11 شهريور 1400
سطح  اینترلوکین6 (IL-6) عود سرطان پستان را زودتر پیش بینی می کند!
 
طبق گفته محققان، سیتوکین التهابی اینترلوکین 6 ممکن است یک علامت زیستی برای عود سرطان سینه در بیماران تحت درمان با مرحله II-III بیماری HER2 منفی باشد.
در یک مطالعه موردی بر روی 498 زن مبتلا به سرطان پستان تحت عمل جراحی و شیمی درمانی کمکی، و همچنین درمان غدد درون ریز برای زنان مبتلا به تومورهای مثبت گیرنده استروژن (ER)، کسانی که سطح سرمی IL-6 بالاتری در تشخیص داشتند به طور قابل توجهی مبتلا بودند. در مقایسه با زنانی که میزان سیتوکین آنها کمتر است، خطر ابتلا به بیماری بیشتر است.
 
اگر مطالعات بیشتر تأیید کنند که سطوح بالاتر IL-6 برای پیامدهای بدتر پیش آگهی است، ممکن است بتوان از سطوح سیتوکین به عنوان نشانگر زیستی برای پیش بینی درمانهایی که مسیر IL-6/Janus kinase/STAT3 را هدف قرار می دهند، استفاده کرد. او گفت: "آزمایشات در حال آزمایش آنتی بادی های IL-6 در شیمی درمانی ترکیبی است و این می تواند یک نشانگر بیولوژیکی منطقی باشد تا مشخص شود کدام بیماران از این روش سود بیشتری می برند."
 
به گفته اسپارانو و همکاران، التهاب سیستمیک به عنوان عامل موثرتر در پیشرفت سرطان و عود بیماری شناخته شده است.
 
آنها برای آزمایش فرضیه خود مبنی بر اینکه سیتوکین های التهابی ویا کموکاین ها می توانند با عود مجدد ارتباط داشته باشند، یک مطالعه مورد-شاهدی را با 249 جفت از بیماران همسان در مرحله سوم آزمایش شیمی درمانی کمکی برای غدد لنفاوی مثبت و پرخطر لنفاوی ثبت نام کردند.
همه بیماران جراحی و شیمی درمانی کمکی با دوکسوروبیسین ، سیکلوفسفامید و پاکلیتاکسل با یا بدون بواسیزوماب و درمان غدد درون ریز برای بیمارانی که تومورهای آنها ER مثبت بود، انجام دادند.
آنها از تطبیق نمره گرایش برای جفت گیری هر بیمار با عود از راه دور با یا  بدون، متغیرهای متغیر شامل وضعیت پس از یائسگی یا پیش از یائسگی، مثبت بودن گیرنده استروژن و/یا پروژسترون، اندازه تومور (کمتر از 2 سانتی متر ، بیشتر از 2-5 سانتی متر، یا بیشتر از 5 سانتی متر) وضعیت گره و درجه استفاده کردند. سایر مواد مرتبط با عود از راه دور شیمیوکین مشتق از ماکروفاژها/CCL22، IL-17A ، سیتوکین التهابی T-helper 2و فاکتور رشد اندوتلیال عروق سیتوکین VEGF-A
 
"این مطالعه ازاین جهت حائز اهمیت بود که سایتوکاین های التهابی ، به ویژه IL-6 ، می تواند نقش پیش آگهی در پیش بینی خطر عود در بیماری منفی HER2 داشته باشد.
 
www.medscape.com
ترجمه : مریم سادات معصوم زاده

ارسال نظر شما

نظر خود را راجع به این مطلب بنویسید و مشارکت کنید

نظرات شما