تاثیر ماریجوانا بر روی ناباروری

تاثیر ماریجوانا بر روی ناباروری

31 فروردين 1400
تاثیر ماریجوانا بر روی ناباروری 
Marijuana use and infertility 
 
THC
 نخست اینکه بر روی سیستم اندوکانابینوئید ما عمل می کند سیستم اندوکانابینوئید یک شبکه پیچیده از گیرنده ها در سراسر بدن ما است که به تنظیم و ارتباط با مغز، بافتهای غدد درون ریز و سیستم ایمنی بدن کمک میکند.
این سیستم به ویژه در اندام  تولید مثل هر دو جنس شایع است و نقش مهمی در کنترل هورمون ها و تولید مثل انسان دارد. ماده فعال و روانگردان ماری جوانا - تتراهیدروکانابینول (THC) - بر روی گیرنده های اندوکانابینوئید اثر می گذارد و باعث ایجاد آرایه وسیعی از اثرات بیولوژیکی می شود.
 
 2. ممکن است تعداد اسپرم را کاهش دهد
در این مقاله همچنین اشاره شده است كه استفاده از ماری جوانا می تواند شمار اسپرم ها را کاهش دهد
 مطالعه 2015 Trust Source نشان داد که مردانی که به طور منظم ماری جوانا می کشیدند 29 درصد كاهش در اسپرم كانت داشتند.
 
3. ماری جوانا می تواند در تخمک گذاری تداخل ایجاد کند
تأثیر ماری جوانا در باروری زنان بسیار دشوارتر است، زیرا مانند مایع منی در مردان، اندازه گیری مستقیمی نداریم. با این گفته، یک مطالعه کشف کرد که کشیدن ماری جوانا می تواند چرخه تخمک گذاری را چند روز به تأخیر بیندازد.
مقادیر بالای THC می تواند تولید استروژن را کاهش دهد و بدون افزایش استروژن زیاد، تخمک گذاری رخ نخواهد داد.
ماری جوانا در عملکرد طبیعی سیستم آندوکانابینوئید ما تداخل ایجاد می کند، و این سیستم بیولوژیکی پیچیده در هر جنبه ای از تخمک گذاری باروری، انتقال به لوله، آماده سازی رحم و زمان بندی و کاشت مناسب رویان در مرحله بلاستوسیست نقش دارد.
 
 
منبع: www.healthline.com
ترجمه : مریم سادات معصوم زاده

ارسال نظر شما

نظر خود را راجع به این مطلب بنویسید و مشارکت کنید

نظرات شما