توصیه های کلی ACOGدر مراقبت از transgender ها

توصیه های کلی ACOGدر مراقبت از transgender ها

25 فروردين 1400
توصیه های کلی ACOGدر مراقبت از transgender ها
ACOG advises on care for transgender patients 
 
عدم آگاهی، دانش و حساسیت، و همچنین تعصب از سوی متخصصان مراقبت های بهداشتی منجر به عدم دسترسی کافی، عدم استفاده و نابرابری در سیستم مراقبت های بهداشتی برای بیماران تراجنسی می شود.
همچنین masculinizing  therapies ممکن است منجر به ایجاد موی صورت ، تغییر صدا و تغییر در توده عضلانی شود، اما بر اساس این نظر، بیمارانی که تحت درمان های مردانه قرار می گیرند، باید احتمال تخمک گذاری را داشته باشند. 
 
 نویسندگان نوشتند: "تنها موارد منع مصرف مطلق هورمون درمانی مردانگی، بارداری فعلی، بیماری شریان کرونر ناپایدار و پلی سیتمی (هماتوکریت بیشتر از 55٪) است. درمان های زنانه منع مصرف مطلق ندارند، اما آنها خاطرنشان كردند: خطرات آن شامل (VTE)، هایپرتری گلیسیریدمی، ایجاد سنگ صفرا و افزایش آنزیم های كبدی است. در حالت ایده آل قبل از اینکه بیمار تحت هورمون درمانی یا جراحی قرار گیرد، در مورد باروری و نقش آن ها به عنوان والدین در آینده بحث کنند.
 گزینه های حفظ باروری شامل بانک اسپرم، حفظ تخمک، حفظ جنین و در برخی موارد، انجماد بافت تخمدان یا بیضه است.
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
غربالگری روتین مداوم و مراقبت های پیشگیرانه 
 بیماران تراجنسیتی باید از نظر ساختارهای آناتومیکی موجود، از قبیل غربالگری سرطان پستان و غربالگری سرطان دهانه رحم ب تحت غربالگری معمول قرار گیرند.  غربالگری سرطان پروستات نیز در لیست اقدامات پیشگیرانه قرار میگیرد.
همه افراد باید از نظر خشونت شریک زندگی، افسردگی، مصرف مواد، سرطان و سایر نیازهای مراقبت های بهداشتی و از نظر عفونت های مقاربتی غربالگری شود و در مورد واکسیناسیون مناسب بر اساس سن و عوامل خطر، از جمله واکسیناسیون HPV .، مشاوره داده شوند.
 
 
منبع:www.medscape.com
ترجمه : مریم سادات معصوم زاده

ارسال نظر شما

نظر خود را راجع به این مطلب بنویسید و مشارکت کنید

نظرات شما