#کیس ریپورت 🔴پرسش با سلام خدمت أساتيد و همكاران محترم . بيمار ٤٠ ساله با سابقه ٢ بار زايمان طبيعي كه از فروردين ماه منومتروراژي داشته و در سونوگرافي پوليپ حدودا ٣ سانت گزارش ميشود، بيمار D&C ميشود ، علايم ادامه پيدا ميكند ، بعد از حدود ٢ ماه سونوي مجدد توسط سونولوژيست مجرب پوليپ ١ و ٢ سانت مجاور هم گزارش مي كند بيمار جهت هيستروسكوپي به بيمارستان حضرت رسول إرجاع ميشود. اين تصوير نماي أوليه هيستروسكوپي ميباشد : تعداد زيادي از بيماران به خصوص بيماران منوپوز به علت افزايش ضخامت اندومتر تحت كورتاژ تشخيصي قرار ميگيرند و متاسفانه در بسياري از موارد هم بافت ناچيزي خارج ميشود كه پاتولوژي هم چيزي نشان نميدهد و مجددا‌ بيمار سونوكرافي ميشود و همان ضحامت گزارش ميشود ، و چه بسا هيستركتومي هايي كه به علت ضخامت پابرجاي اندومتر انجام ميشود؛ در حالي كه اگر براي اين بيماران از ابتدا هيستروسكوپي انجام شود احتمالا پوليپ يا ميوم ساب موكوزالي باشد كه با هيستروسكوپ تشخيص و درمان شود وآیا به نظرشما اين است كه pipelle دقيقتر از D&C است؟

پاسخ کارشناس

مدیریت نوین ماما

#پاسخ جناب آقای ملک منصور اقصی👇👇 به گمانم بيش از بيست و پنج سال است كه مشخص شده حدود ٦٠ در صد پوليپ ها با D+C خارج نمي شوند واز زير كورت در مي روند...فكر مي كنم در كتاب هاي text همان موقع ها باشد...بطور كلي امروزه با وجود سونو گرافي دقيق ، Pipelle و هيستروسكوپي جايي براي D+C در هيچ مورد AUB وجود ندارد ...مگر ، جايي باشيم كه اين سه امكان يا هركدامش را نداشته باشيم... PubMedSearchClick to search ↓ Full text خطر بدخیمی در پولیپ آندومتر در زنان قبل از یائسگی یا بعد از یائسگی بر اساس ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک. چکیده هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی شيوع پوليپ های پیش از بدخیمی و بدخيم اندومتر در زنان يائسه و بعد از يائسگی و همچنين عوامل بالينی، اولتراسوند و هيستروسکوپی در ارتباط با بدخيمی است. روشها: همه زنان تحت عمل جراحی هیستروسکوپیک پولیپ آندومتر از ژانویه 1998 تا دسامبر 2008 با استفاده از یک پایگاه داده کامپیوتری از نمایش جراحی پروفسور دکتر José Aristodemo Pinotti بیمارستان زنان، مرکز بهداشت زنان / دانشگاه کمپیناس انتخاب شدند. هشتصد و هفتاد زن با سنین بین 25 تا 85 سال گنجانده شدند. پولیپ ها به ضایعات خوش خیم (پولیپ آندومتر و پولیپ با هیپرپلازی ساده بدون آتیپی و هیپرپلازی بدون آتیپی کمپلکس)، پولیپ های پیش از بدخیمی (پولیپ با هیپرپلازی آتیپیکال ساده یا هیپرپلازی آتپیکال کمپلکس ) و بدخیم طبقه بندی می شوند. يافته ها: ميانگين سني زنان در سن 57 سالگي (6/10) سال بود. از این زنان، 76.4٪ پس از یائسگی بودند. زنان با ضایعات خوش خیم در ۹۵/۸ درصد موارد تشخیص داده شدند. پولیپ های پیش از بدخیمی 1.6٪ از کل موارد را تشکیل می دهد. پولیپ های بدخیم 2.5٪ از کل نمونه را تشکیل می دهند. خونریزی پس از یائسگی و سن بیش از 60 سال تنها عوامل باقی مانده همراه با خطر بالای بدخیمی با نسبت شیوع 3.67 (95٪ CI، 97.7-1.99) و 1.5 (95٪ CI، 1.01-1.09) بود. نتيجه گيري: ميزان شيوع بدخيمي در پوليپ آندومتر در زناني كه خونريزي پس از يائسگي يا سن بالايي دارند بيشتر بود. PMID 21926931 [PubMed - indexed for MEDLINE] در ضمن ، بيشتر اين malignancy در پايه پوليپ ديده مي شود...لذا ، اهميت برداشتن آن با هيسترسكوپ بيشتر مي شود ومقایسه پایپل با D&C باید بگویم به يك اندازه دقت دارد ، اگر درست نمونه برداشته شود...٣٦٠ درجه حركت و با مكش درست ...منتهي ، بيهوشي لازم نيست ، بستري لازم نيست ، خطري ندارد و...