بارداری و زایمان

بارداری و زایمان

درود با توجه به سن بارداری وشرایط جسمانی وفیزیولوژیک شما اگر وضعیت تغذیه مناسب داشته باشید و بیماری خاصی وجود ندارد برایتان و درسه ماهه اول بارداری نیستید با رعایت شرایط تغذیه مناسب طبق مقالات که پیوست می شود منعی وجود ندارد چکیده مقاله بارداری یک شرایط فیزیولوژیکی است که همزمان بودن آن با روزه ، برخی از اختلاف نظرها راجع به وضعیت مادر و جنین مطرح می کند. این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر روزه بر نتایج بارداری انجام شد. نتیجه روزه گرفتن ماه مقدس بر وزن ، قد و دور سر تأثیر نمی گذارد. علاوه بر این ، با توجه به یافته های ما ، در زنان سالم با تغذیه مناسب ، روزه داری اسلامی تأثیر نامناسب بر رشد داخل رحمی و شاخص های زمان تولد ندارد. در ضمن ، در این مطالعه هیچ ناهنجاری مادرزادی در مادران روزه دار مشاهده نشده است. همچنین ، اگرچه از نظر بروز نوزادان کم وزن در زمان تولد بین گروههای روزه دار و با زنان غیر روزه اختلاف معنی داری مشاهده نشد ، اما خطر نسبی وزن کم هنگام تولد در مادران روزه گیری در سه ماهه اول 1.5 برابر در مقایسه با مادران غیرروزه دار مشاهده شد منبع: PubMed

ارسال نظر شما

کاربر گرامی، جهت نوشتن پیام ضروریست که به حساب خود در سایت مامایی نوین ماما وارد شوید، قبل از ثبت نام و ورود به سایت نمی توانید پیامتان را ارسال کنید