تشخیص عفونتهای COVID_19 داخل رحمی ( مادرزادی) ونوزادی

تشخیص عفونتهای COVID_19 داخل رحمی ( مادرزادی) ونوزادی

29 خرداد, 1399
تشخیص عفونتهای داخل رحمی ( مادرزادی) و #عفونت_نوزادی_COVIPD_19
 
اگر ویروس با واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) از بافت جنین یا جفت یا تشخیص میکروسکوپی الکترونی ذرات ویروسی در بافت یا رشد ویروسی در  کشت جنین یا بافت جفت ، #عفونت_مادرزادی با #مرگ_داخل_رحمی / #نوزاد_مرده  تأیید می شود. تشخیص ویروس توسط PCR از سطح جنین یا سمت جنینی جفت می تواند به عنوان عفونت احتمالی طبقه بندی شود عفونت بعید خواهد بود اگر ویروس تنها با استفاده از روش PCR تنها در سواب سطح مادری جفت تشخیص داده شود بدون  اینکه آزمایش  و یا عدم شناسایی ویروس توسط PCR از بافت جنین یا جفت انجام شود عدم تائید وجود عفونت می تواند بدون شناسایی ویروس توسط PCR یا میکروسکوپ الکترونی در بافت جنین در کالبد شکافی باشد
 
عفونت مادرزادی در یک نوزاد زنده متولد شده به وجود یا عدم وجود ویژگیهای بالینی عفونت در یک نوزاد و مادر مبتلا به عفونت SARS-CoV-2 بستگی دارد در موارد علامتی  اگر ویروس توسط PCR در خون بند ناف یا خون  نوزادتازه متولد شده در 12 ساعت اول تولد یا مایع آمنیوتیک جمع آوری شده قبل از پارگی غشاها شناسایی شود عفونت مادرزادی تأیید می شود. در موارد بدون علامت اگر ویروس با استفاده از روش PCR در خون بند ناف یا خون تازه متولد شده در 12 ساعت پس از تولد شناسایی شود  عفونت نوزادی تأیید می شود. معیارهایی برای احتمال ، یا عدم آلودگی وعفونت نیز وجود دارد
 
 عفونت نوزادی ممکن است در هنگام زایمان باشد. در مورد نوزادان علامتدار مادران آلوده  اگر SARS-CoV-2 PCR از سواب نازوفارنکس در هنگام تولد (بعد از تمیز کردن نوزاد) و در 24 تا 48 ساعتگی هر دو مثبت باشند عفونت در زمان زایمان تأیید می شود معیارهایی برای احتمال  بدون عفونت نیز وجود دارد.
در مورد نوزادان بدون علامت مادران آلوده ، اگر SARS-CoV-2 PCR از سواب نازوفارنکس در هنگام تولد (بعد از تمیز کردن نوزاد) و در 24 تا 48 ساعتگی مثبت باشد عفونت داخل رحمی تأیید می شود. معیارهای امکان پذیر یابدون عفونی نیز وجود دارد
 
 
 
عفونت نوزادی ممکن است پس از زایمان بدست آید. این توسط ویژگیهای بالینی COVID-19 در سن بیشتر از 48 ساعت (صرف نظر از والدین / مراقبین SARS-CoV-2) تعریف شده است و تأیید شده است که آیا SARS-CoV-2 PCR یک نمونه تنفسی در بدو تولد منفی است اما SARS-CoV- 2 PCR یک سواب نازوفارنکس / رکتال در سن 24 تا 48 ساعتگی مثبت است. معیارهای احتمالی یا بدون عفونت نیز وجود دارد.
در اکثر زنانی که تست SARS-CoV-2 را در نازوفارنکس مثبت بودند  نمونه های مایع واژن و آمنیوتیک تا به امروز منفی بوده اند اما یک بیمار با سواب واژن مثبت گزارش شده است  میزان وایرمی در بیماران مبتلا به COVID-19 به نظر می رسد پایین (1 درصد در یک مطالعه ) و گذرا باشد نشان می دهد که انتشار جفتی و انتقال عمودی رایج نیست بیشتر جفت هایی که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته اند هیچ گونه شواهدی از عفونت وجود ندارد  اما ویروس در موارد معدودی شناسایی شده است  به عنوان مثال در بیمار مبتلا به COVID-19 که سقط جنین در سه ماهه دوم را تجربه کرده بود  نمونه های گرفته شده از یک  کوتیلدون جفتی و زیرغشایی برای SARS-CoV-2 مثبت بودند. کل جنین ، مایع آمنیوتیک  خون بند ناف و نمونه های خون مادر و واژن منفی بود در گزارش دیگر  یک سواب جفت مثبت از سطح آمنیوتیک و دو سواب غشایی مثبت از بین آمنیون و کوریون پس از جداسازی دستی از غشاها در زنان مبتلا به بیماری شدید یا بحرانی COVID-19 که توسط سزارین انجام شده است تشخیص داده شد.
 
 هيچ كدام از نوزادان از نظر SARS-CoV-2 مثبت نبودند در گزارش سوم ، دو مادر SARS-CoV-2 مثبت كه در سمت جنينی (syncytiotrofoblast) جفت و نوزاد آنها نيز مثبت بود تشخیص داده شد
میزان و اهمیت بالینی انتقال عمودی نامشخص است يكي از بهترين موارد ثبت شده عفونت احتمالي مادرزادي SARS-CoV-2 در نوزاداني است كه در هفته 35 + 5 زایمان به روش سزارين  انجام می شوند که با هوا ، قطرات و تماس با فرد آلوده  مبتلا مي شوند
 
اقدامات احتیاطی به دلیل بدتر شدن مادر
COVID_19
. یافته های زیر از تشخیص مادرزادی حمایت می کند: نوزاد در تماس با ترشحات واژن نبود (برای SARS-CoV-2 به عنوان مثبت) غشاها قبل از تولد دست نخورده بودند. قبل از جمع آوری اولین سواب نازوفارنکس نوزادان هیچ تماس پوستی به پوست با مادر وجود نداشت هر سه نمونه از سوابین نازوفارنکس نوزادان برای ژن SARS-CoV-2 از طریق آزمایش PCR مثبت بودند
پلاسما نوزادی در روز 4 و مدفوع در روز 7 مثبت بود. 
سواب جفت و بافت پارانشیمی و کوریون جفت برای SARS-CoV-2 RNA مثبت بودند و هر یک از پنج بخش تصادفی جفت مناطق مختلفی از نفوذ توسط سلولهای التهابی و انفارکتوس اولیه  گسترده را نشان می دهد که نشان دهنده عفونت اولیه ویروسی است. 
ژنهای
#SARS_CoV_2
 در بافت و خون ناف مشاهده نشد. خون بند ناف مورد آزمایش قرار نگرفت. دوره نوزادی با هیپوترمی خفیف ، هیپوگلیسمی و مشکلات تغذیه ای زودرس مشخص شد. هیچ مشکلی در تنفس وجود نداشت.
چند مورد احتمالی دیگر از عفونت مادرزادی بر اساس آزمایشگاه و یا یافته های بالینی نوزادان گزارش شده است ، اما آزمایش SARS-CoV-2 بر روی خون جنین ، مایع آمنیوتیک و جفت در این موارد دیگر یا منفی بود یا آزمایش نشد. اگرچه برخی از سطح ایمونوگلوبولین M (IgM) بالا و یا پنومونی دارند ، اما نتایج مثبت IgM اثبات قطعی در عفونت رحم نیست (مثبت کاذب و واکنش متقاطع رخ می دهد) ، و در بسیاری از این موارد ، عفونت زودرس نوزاد ممکن است  به دلیل تماس پس از زایمان با والدین یا سرپرستان آلوده ایجاد شود
 
منبع:🌐UpTodate
ترجمه : راضیه فرقانی

ارسال نظر شما

نظر خود را راجع به این مطلب بنویسید و مشارکت کنید

نظرات شما