لاپاروسکوپی بهترین ترمیم فتق اینگوینال در زنان

لاپاروسکوپی بهترین ترمیم فتق اینگوینال در زنان

24 ارديبهشت, 1398
لاپاروسکوپی بهترین ترمیم فتق اینگوینال در زنان است
پس از عمل لاپاروسکوپی و ترمیم اولیه فتق   مجاری  اینگوینال در زنان، میزان عود بیماری چیست؟ در یک بررسی اخیر، منتشر شده در JAMASurgery [1] نویسندگان خلاصه ای از یافته های 55 مطالعات در مورد فتق های اینگوینال عود شده در 43870 زن را ارائه می دهد.

حتمااختلالات ایمنی د ربارداری را بخوانید


در 20 مطالعه که پس از ترمیم لاپاروسکوپی را توصیف کرده است، میزان عود مجدد آن 1.2٪ بود و هیچ یک از بیماران فتق فمور مکرر نداشتند. پس از جراحی باز (37 مطالعه)، میزان عود مجدد 2/4٪ بود و 4.9٪ بیماران نیاز به جراحی فتق فمورال داشتند.

لاپاراسکوپی
نرخ عود کاهش  پس از ترمیم فقط از طریق لاپاروسکوپی کاهش می یابد
این گزارش از مزایای یک روش لاپاراسکوپی در هنگام اصلاح فتق های اینگوینال در زنان است. اول، میزان کلی عود با لاپاراسکوپی پایین تر بود، و دوم اینکه، پس از ترمیم لاپاروسکوپی در زنان  فتق فمورال برگشت نداشند. نتیجه معقول آن این است که وقتی فتق جراحی باز برای یک فتق اینگوینال در زنان انجام می شود، گاهی اوقات عامل واقعی ممکن است یک فتق فمورال باشد که در اولین جراحی نادیده گرفته شده یا اشتباه گرفته شده است.
لاپاراسکوپی چیست
نتایج این بررسی از دستورالعمل انجمن هرنی اروپا  حمایت می کند که عمل جراحی لاپاروسکوپی رویکرد ترجیحی برای بهبود فتق های اینگوینال است. 
چگونه شیوع عود فتق های اینگوینال در مردان و زنان مقایسه می شود؟ در یک گزارش اخیر مبتنی بر Medicare بیماران، فتق های عود شونده در مردان دو برابر بیشتر از زنان است

درباره آندومتریوزیس چه میدانید؟


 

منبع ؛ med scape
Jama surgery
ترجمه راضیه فر قانی

ارسال نظر شما

نظر خود را راجع به این مطلب بنویسید و مشارکت کنید

نظرات شما