پیش از بارداری و اقدام

پیش از بارداری و اقدام

در میان مردم باورهایی در باره باردار شدن وجود دارند که گاه نشات گرفته از تجربه های مردم است که دارای ریشه ای علمی و منطقی هستند.اما گاه این تجربیات بر اساس تجربیاتی فردی و یا غیر واقعی و گاه نیز به دلیل نا آگاهی از ریشه علمی، با واقعیت در تضاد است. اگر در هنگام عادت ماهانه ، نزدیکی داشته باشید باردار نمی شوید . نادرست اسپرم فقط چند ساعت زنده می ماند. نادرست برای باردار شدن پس از قطع قرص های ضد بارداری،سه ماه زمان لازم است. نادرست بهترین زمان نزدیکی همیشه 14 روز پس از شروع عادت ماهانه است. نادرست #نرجس_شیراقایی نویسنده آزاد ورئیس جمیعت مامایی مازندران

1398/05/04
|
15:30
ارسال نظر شما

کاربر گرامی، جهت نوشتن پیام ضروریست که به حساب خود در سایت مامایی نوین ماما وارد شوید، قبل از ثبت نام و ورود به سایت نمی توانید پیامتان را ارسال کنید