اختلالات جنسی

اختلالات جنسی

سلام سوال درباره تربيت جنسي كودك دارم ١- دختر هفت ساله اي به مادرش گفته كه مامان من به جاي خصوصي م دست زدم و متوجه شدم انگشتم ميره داخل! چه رفتاري بايد با اين كودك داشته باشند؟؟؟ ٢- دختر هشت ساله اي به كلاسهاي تابستاني ميره و به مادرش گفته من با يه پسر يازده ساله دوست شدم و اون پسر به من گفته من دوست پسرتم! اين مورد رو هم لطفا راهنمايي كنيد. با تشكر

1398/05/01
|
01:18

درود ،درمورد کیس مطرح شده بایدبرای کودک درمورداندامهای خصوصیش توضیح بدهیم اینکه بایدپوشیده باشید نباید کسی ببیند ویالمس کند واگر هرموردی پیش آمدحتمابایدبه والدین اطلاع بدهد.خودش هم بهتراست دست نزند چون ممکن است آسیب برسد. اینجامحلی است که دستشویی میکنی بنابراین آلوده است همینطورممکن است دستهای توکثیف باشدومیکرب واردبدنت شود وعفونت کندومریض بشوی.بایدبپرسیم چرا دست زده؟ شایدخارش ویا سوزش داشته ..عفونت ادراری در دختربچه ها بدلیل عدم رعایت بهداشت شایع است. کودکان دراین سن معمولا درجمع ودرحضوردیگران به واکاوی خودنمیپردازند بنابراین سعی کنیم درموقعیت وشرایطی قرارنگیردکه تنها وبدون نظارت والدین باشد. اگر مشاهده کردیم حواسش راپرت کنیم وبه سوژه ای دیگر که خوشاینداست معطوف کنیم. والدین درحضور کودک عریان نشوند.فیلمهای دارای صحنه نبینند.حرفهای خصوصی جنسی نزنند(چون دختربچه هابشدت توجه میکنند) وبه بازیها معاشرین ونهایتا اطلاعات کودک ومنبع آن توجه داشته باشند. دادن توضیحات بیشتردرمورداندام تناسلی وبچه دارشدن و....پیش ازسن بلوغ باعث تحریک ذهنی وکنجکاوی بیشترکودک میشود. درموردکیس دوم، کودکان باید هم با همجنسان خود وهم باغیرهم جنس بازی وتعامل داشته باشندبارعایت چندنکته بازی همیشه باهم جنس نباشد همیشه باجنس مقابل نباشد . بازیهای گروهی ونه دونفره ازدوجنس به رشدوتکامل وروندطبیعی شناخت ازیکدیگرکمک میکند. هرگزبازی دراطاق دربسته نباشد.باکنترل ونظارت والدین ویا مربی ومراقب باشد. بازیهای جنسی وآمپول بازی ودکتربازی و... نباشد.درمورد رفتارنادرست. ازموقعیت خارج شوند.حواسشان رابه سوژه دیگری پرت کنیم ودرصورت نیازیک تذکرساده.مابه لباس هم دست نمیزنیم.بدن ماخصوصی هست . اگرکودکی دوسه سال بزرگتراست توجه ونظارت بیشتری نیازاست چون آگاهتر است. درمکانهای جمعی مثل کلاس معمولا مشکلی پیش نماید چون تحت نظارت است .ولی باید درمورد دوست غیرهمجنس گاهی ازاوبپرسیم که دوستت چی بلده ؟درچه موردی باهم حرف میزنین؟ پسرخوبی هستش و... والدین بایدتلاش کنندحتی المقدور بافرزندشان دوست باشند تا کودک بتواند به راحتی باآنهاصحبت کندومسایلش رادرمیان بگذارد. کاربردکلمه دوست پسر ازسوی کودکان غالبا به آن مفهوم ویژه ازدید بزرگترها نیست وصرفاشنیده های خودراعنوان میکنند . داشتن ارتباط ساده دوستانه تحت نظارت والدین باکودکی ازجنس مقابل به افرادکمک میکندتادربزرگسالی مهارتهای بیشتری در زندگی اجتماعی وخصوصا زناشویی داشته ودرک وتعامل بهتری داشته باشندوجنس مقابل برایشان یک علامت سوال بزرگ ویک موجود ناشناخته وغیرقابل درک نباشد.

ارسال نظر شما

کاربر گرامی، جهت نوشتن پیام ضروریست که به حساب خود در سایت مامایی نوین ماما وارد شوید، قبل از ثبت نام و ورود به سایت نمی توانید پیامتان را ارسال کنید