ضخامت خطوط نئوناتال در دندانهای شیری

ضخامت خطوط نئوناتال در دندانهای شیری

23 آبان 1400
ضخامت خطوط نئوناتال در دندانهای شیری بچه ها، مرتبط با استرس و افسردگی مادرانشان در دوران بارداری و پیشگویی کننده خطر ایجاد افسردگی در بزرگسالی آنهاست.
 
در مجموع، این یافته‌های تجربی با ریشه‌های رشدی سلامت و بیماری و فرضیه‌های برنامه‌ریزی پیش از تولد مطابقت دارند، که پیشنهاد می‌کنند محیط داخل رحمی توسعه و خطر بیماری را در طول زندگی شکل می‌دهد. این یافته ها همچنین بر اهمیت توصیف عوامل استرس زای مادر و حمایت اجتماعی برای درک بهتر ارتباط آنها با سلامت روان کودکان تأکید می کند.
 
یافته اصلی این مطالعه کوهورت این است که مواجهه‌های روانی-اجتماعی قبل از تولد و  پس از زایمان، شواهدی از تعبیه بیولوژیکی در دندان‌ها را نشان می‌دهند.
 
مکانیسم‌های متعددی وجود دارد که از طریق آن استرس روانی-اجتماعی مادر ممکن است به صورت بیولوژیکی در دندان‌های فرزندان ایجاد شود. به عنوان مثال، پاسخ های کورتیزول مادر ممکن است بر تشکیل مینای دندان از طریق فاکتورهای رشد شبه انسولین (IGFs) تأثیر بگذارد. کورتیزول به دنبال استرس روانی-اجتماعی مزمن افزایش می یابد و تولید IGF را در بافت های سخت کاهش می دهد.  هر دو IGF-1 و IGF-2 در آملوژنز نقش دارند و به طور مثبت با تولید مینا مرتبط هستند. 
افزایش تولید کورتیزول مادر، در نتیجه استرس روانی اجتماعی، ممکن است تولید IGF را در فرزندان کاهش دهد. سطوح بالاتر کورتیزول مادر نیز می تواند آملوژنز را در طول دوره پری ناتال کاهش دهد و منجر به NNL گسترده تر شود. در مقابل، افزایش حمایت اجتماعی  ممکن است سطح کورتیزول مادر را کاهش دهد.
 
https://jamanetwork.com
ترجمه : مریم سادات معصوم زاده

ارسال نظر شما

نظر خود را راجع به این مطلب بنویسید و مشارکت کنید

نظرات شما