غربالگری آنتی بادی در دوران بارداری و پیش از زایمان

غربالگری آنتی بادی در دوران بارداری و پیش از زایمان

18 مهر 1400
غربالگری آنتی بادی در دوران بارداری و پیش از زایمان
Prenatal Antibody Screening
 
مادر باردار باید در اوایل بارداری گروه خونی خود را بررسی کند، شاید در اولین ویزیت قبل از زایمان، اگر Rh منفی بود ، باید در 3 ماه اول بارداری آزمایش آنتی بادی را انجام دهد.
 
نتایج به چه معناست؟
آزمایش منفی آنتی بادی به این معناست  که آنتی بادی های مضر در خون مادر وجود ندارد.
اگر شخص Rh مثبت هست، می تواند  با خیال راحت  نوزاد با گروه خونی + یا - حمل کند.
اگر آزمایش منفی بود و شخص Rh منفی این احتمال وجود دارد که نوزاد شما Rh مثبت باشد و حدود 28 هفته بارداری به آزمایش دیگری نیاز دارد در صورت منفی بودن مجدد ایمونوگلوبولین تزریق میگردد.
این آنتی بادی ها ممکن است برای اولین نوزاد مشکل ایجاد نکند، اما در صورت باردار شدن مجدد تزریق روگام کمک می کند. آزمایش مثبت به این معنی است که شما در حال حاضر آنتی بادی در خون خود دارید. اگر آنتی بادی Rh باشند، تزریق کمک نمی کند. 
 
چرا در دوران بارداری آزمایش های گروهی و اسکرین انجام می دهیم و چند بار آنتی بادی ها شناسایی می شوند؟
 آزمایش گروهی و اسکرین دارای 2 قسمت است: آزمایش گروه خونی نوع ABO و RhD را تعیین می کند و صفحه آنتی بادی به دنبال آنتی بادی های غیر ABO مانند anti-Kell ، anti-c ، anti-E ،  anti-Jka_b  ،  anti-Fya و anti-Fyb. 
این آزمایش به تعیین احتمال ناسازگاری ABO بین مادر و جنین کمک می کندو آنتی بادی هایی را که ممکن است منجر به بیماری همولیتیک جنین و نوزاد (HDFN) شود شناسایی می کند.
 ناسازگاری ABO بین مادر و جنین شایع است و تقریباً در 20٪ از حاملگی ها رخ می دهد. خوشبختانه ناسازگاری ABO به ندرت با عوارض مربوط به HDFN (<0.05٪) همراه است، زیرا آنتی ژنهای A و B فقط در RBC های جنینی ضعیف بیان می شوند. مادران گروه O با جنین های گروه A ،B یا AB بیشتر در معرض خطر هستند، اما حتی در این موارد خطر کم خونی یا هیپربیلی روبینمی قابل توجه کم است و اکثر نوزادان بدون علامت هستند یا زردی خفیف را دارند. آنتی بادی های گلبول قرمز (آنتی بادی های غیر ABO) به ندرت در سه ماهه اول تشخیص داده می شوند با میزان شیوع در حدود 1 تا 2 درصد برآورد می شود. -Kell ، anti-E و anti-c.7،8 این آنتی بادی ها می توانند پس از انتقال خون، حاملگی یا خونریزی جنینی مادر (FMH) در فرآیندی که تحت عنوان alloimmunization RBC شناخته می شود ایجاد میشود. 0.1 میلی لیتر گلبول قرمز خون جنین می تواند منجر به حساسیت شود و بنابراین  آلوایمونیزاسیون می تواند پس از بارداری بدون عارضه با زایمان معمول یا پس از یک رویداد FMH ایجاد شود.
 
چند بار باید در دوران بارداری یک آزمایش گروهی و اسکرین انجام دهم؟
 دستورالعمل های کنونی نشان می دهد که انجام اولیه خون ABO ، تایپ RhD و غربالگری آنتی بادی باید در سه ماهه اول بارداری در اولین ویزیت (در هفته 12 بارداری) انجام شود. اگر نتیجه غربالگری آنتی بادی منفی بود ، موارد زیر را در نظر بگیرید:  
برای بیمار مبتلا به RhD مثبت، نیازی به آزمایش بیشتر نیست.  بیماران RhD منفی ممکن است در هفته 28 و قبل از تجویز RhIg برای تشخیص آلوایمونیزاسیون جدید آزمایش شوند. در صورت بروز یک رویداد بالقوه حساس کننده (حتی در بیماران RhD مثبت) و قبل از هرگونه تجویز RhIg ، آزمایش مجدد باید انجام شود. اگر نتیجه غربالگری آنتی بادی مثبت باشد آزمایش های بیشتری برای شناسایی نوع آنتی بادی باید انجام شود هنگامی که یک آنتی بادی از نظر بالینی قابل تشخیص است آنتی بادی کمی تعیین می شود. آزمایش آزمایشگاهی مورد استفاده برای اندازه گیری آزمایش تیتراسیون نامیده می شود
 آنتی بادی هایی است که از نظر بالینی با توجه به خطر HDFN در نظر گرفته می شوند. شامل anti ، anti-c و anti-Kell.15-19 است
 
چگونه آنتی بادی های مهم بالینی را کنترل می کنیم؟ 
هنگامی که یک آنتی بادی مهم از نظر بالینی مشخص شدسطح آنتی بادی هر 2 تا 4 هفته ارزیابی و کنترل می شود در صورت رسیدن به تیتر (1:16 تا 1:64)  یا تیتراژ به سرعت بین اندازه گیری ها افزایش یابد بیمار باید برای انجام  سونوگرافی داپلر MCV ارجاع داده شود 
 آنتی بادی که نیاز به توجه ویژه دارد آنتی kell است. این آنتی بادی با سرکوب erythropoiesis همراه است و با مرگ جنین در اوایل هفته 12 همراه بوده است.
 
نقش آزمایشات پدری چیست؟
 اگر آنتی بادی های مادری از نظر بالینی در غربالگری معمول تشخیص داده شده اند، می توان با تعیین نوع آنتی ژن RBC پدر (در صورت اطمینان از پدری) تا حدی خطر جنین را برطرف کرد.
 
https://www.webmd.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
 ترجمه : مریم سادات معصوم زاده

ارسال نظر شما

نظر خود را راجع به این مطلب بنویسید و مشارکت کنید

نظرات شما