#پرسش کاربران گرامی آیا مصرف پروبیوتیکها در بارداری ایمن است؟

پاسخ کارشناس

مدیریت نوین ماما

#پاسخ دکتر مهدی شاهمیرانی داروساز - احتمالا پروبیوتیکها در بارداری ایمن هستند ولی چون انواع مختلفی از پروبیوتیکها وجود دارد و همچنین مطالعات محدودی در بارداری صورت گرفته است نمیتوان بطور قطعی گفت که در بارداری همه آنها ایمن هستند. -طبق توصیه کتابخانه ملی پزشکی ( NLM) و سازمان ملی سلامت ( NIH) پروبیوتیکها احتمالا در بارداری ایمن هستند زیرا این ترکیبات به ندرت جذب خون میشوند و در نتیجه احتمال باکتریمی با پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کمتر از یک در میلیون هست و یا احتمال فانژمی (ورود قارچ به خون) با ساکارومایزس بولاردی تقریبا یک در پنج-شش میلیون هست. پس میتوان گفت این ترکیبات احتمالا ایمن در بارداری هستند. - این ترکیبات میتوانند برای پیشگیری و درمان عفونت های واژینال (واژنیت قارچی و باکتریایی) در طی بارداری بکار روند. دوز: حداقل 4 بیلیون ارگانیسم روزانه باید مصرف شوند که درنهایت حداقل 1 بیلیون از هر ارگانیسمهای لاکتوباسیلوس،بیفیدیوم باکتر و ساکارومایسز باید مصرف شوند. - همچنین این ترکیبات ممکن است از زایمان زودرس در سه ماه سوم که توسط عفونتها ایجاد میشوند نیز جلوگیری کنند. این ترکیبات علاوه بر سیستم ایمنی میتوانند از سایر مشکلات گوارشی در خانم باردار ازجمله اسهال،یبوست،نفخ نیز جلوگیری کنند. مطالعات نشان دادند که نوزادانی که مادران انها در طی بارداری از پروبیوتیکها استفاده میکردند تا 40درصد،احتمال واکنشهای آلرژیک مثل اگزما و درماتیت اتوپیک کمتر از نوزادانی هست که مادران انها از این ترکیبات استفاده نمیکردند. -همچنین مطالعات محدودی نشان دادند که استفاده از پروبیوتیکها در این دوران از اضافه وزن بارداری جلوگیری میکند.. -این ترکیبات چه دربارداری چه درشیردهی به خاطر این که در مجراهای دستگاه گوارش باقی می مانند و جذب گردش خون نمیشوند،ایمن هستند،این بدین معناست که این ترکیبات نمیتوانند به جنین و یا شیرمادر دست پیدا کنند. انها همچنین باعث بهبود سیستم ایمنی و گوارش و بهبود جذب بعضی عناصر از جمله آهن میشوند که هم برای مادر و هم برای نوزاد میتواند مفید باشند. منابع: Clinical Pharmacology During Pregnancy 2017 American Pregnancy Association 2015. Global Healing Center 2016. فرقانی