بارداری و زایمان

بارداری و زایمان

📝ارزیابی تأثیر پره اکلامپسی بر روی اجسام لامیناری(LBC#) یا اجسام ادلند که از سلول های آلوئول تیپ II در ریه های جنین ترشح میشوند درارتباط با با وضعیت بلوغ #ریه_جنین (FLM). The influence of pre-eclampsia on fetal lung maturity. - PubMed - NCBI مواد و روش ها: یک مطالعه آینده نگر به تجزیه و تحلیل 378 نمونه AF حاوی 5 میلی لیتر AF از 306 حاملگی تک قلو در هفته های 26-39 انجام شد. طبقه بندی شده براساس گروه سنی بارداری ، بارداری ها به شرح زیر طبقه بندی شده اند: پره اکلامپسی (25 نفر). محدودیت رشد داخل رحمی (IUGR) (74 نفر). پره اکلامپسی و IUGR (63 نفر). و کنترل (144 = n). LBC مایع آمنیوتیک در هر گروه تخمین زده شد و برای دوره های با سن بارداری مشخص ، میانگین سنی مقایسه شد. تجزیه و تحلیل آماری از طریق آزمون های غیر پارامتری انجام شد. نتایج: بین 31 و 33 هفته ، میانگین LBC های ​​به طور قابل توجهی پایین تر در گروه پره اکلامپسی از گروه IUGR (P = 0.022) و در حاملگی با هر دو علامت (P = 0.031) یافت شد. بین 34 و 36 هفته ، میانگین LBC های متوسط ​​در گروه پره اکلامپسی و پره اکلامپسی همراه با IUGR به طور قابل توجهی پایین تر از گروه IUGR بود (به ترتیب 0.026 = P و 0.004 = P) ، و همچنین در گروه پره اکلامپسی / IUGR در مقایسه با گروه کنترل (04/0 = P). نتیجه گیری: تعداد لامینار بادیLBCs به میزان قابل توجهی در بارداریهای همراه با پره اکلامپسی بین هفته های 31 و 36 بارداری کاهش نشان می دهد ودرنتیجه مشکل تاخیر در مچوریتی ریه (FLM) در ارتباط با پره اکلامپسی وجودارد منبع:PUB MED NCBI

1398/11/24
|
13:33
ارسال نظر شما

کاربر گرامی، جهت نوشتن پیام ضروریست که به حساب خود در سایت مامایی نوین ماما وارد شوید، قبل از ثبت نام و ورود به سایت نمی توانید پیامتان را ارسال کنید