بارداری و زایمان

بارداری و زایمان

اخیرا نتایج مطالعه تازه و جالبی روی جمعیت۲۵۰ میلیون نفری اسپانیا انتشار یافته کە در آن روی مشخصات حس بویایی نسبت بە ۴ بوی مختلف (گل رز، موز، عطر و گاز طبیعی) تحقیق شده است. برائ بررسی حس بویایی، از شرکت کنندگان در مورد اینکه آیا می دانند بویی کە حس می کنند (تشخیص بو) چیست (حافظه بو) و نام بوی موردنظر (تشخیص نوع بو) سوال شد. نتایج نشان داد تشخیص وجود بو و نوع آن تا ۶۰ سالگی افزایش و پس از آن کاهش می یابد. جالب آنکه زنان نسبت بە مردان در هر ۳ سوال نمره های بهتری گرفتند. این مطالعه ثابت کرد عادت ماهیانه تاثیری بر حس بویایی زنان ندارد ولی در بارداری تشخیص بو کاهش می یابد و سیگاری بودن یا قرارگرفتن در معرض مداوم بوهای مضر حس بویایی را کاهش می دهد. تغییرات حس بویایی در بارداری احتمالا بیشتر بە تغییرات حساسیت مخاط بینی مربوط است و ربطی بە تغییر واقعی درک بو ندارد ولی این مطالعه نشان می دهد زنان طی بارداری در معرض کاهش تشخیص وجود بو و حافظه بویایی می باشند ولی این نتایج در مطالعه های دیگر ثابت نشده است.

1399/03/09
|
12:37
ارسال نظر شما

کاربر گرامی، جهت نوشتن پیام ضروریست که به حساب خود در سایت مامایی نوین ماما وارد شوید، قبل از ثبت نام و ورود به سایت نمی توانید پیامتان را ارسال کنید