فرهنگی-اجتماعی

فرهنگی اجتماعی

موفقیت های همکاران #کارشناس_مامایی درخارج از کشور نشان از ارزش گزاری به خدمات مامایی وبهره برداری از توانمندیهایشان درارائه خدمات بهداشتی برای مادران باردار وسلامت جامعه زنان کشورشان می باشد متاسفانه درکشور ایران نه تنها توانمندیهای همکاران ماما نادیده گرفته می شود، بلکه برای پرزنته شدن مهارتها وتوانمندیهای کارشناسان مامایی در #سیستم_بهداشتی ایران جایگاهی وجود ندارد!!!!! به امید روزهایی که جایگاه کارشناسان مامایی درسیستم بهداشتی و #انجمنهای_علمی_ایران پررنگترشده و #مامایی_ایران باقدمت صدساله جایگاه #علمی_حرفه_ای خود را بازیابد... و درغیر اینصورت فرصتی برای اینگونه پرزنته شدن مهارتها وتوانمندیهای #کارشناسان_مامایی باقی نخواهد ماند.... ✍راضیه فرقانی کارشناس مامایی

1399/01/06
|
22:45
ارسال نظر شما

کاربر گرامی، جهت نوشتن پیام ضروریست که به حساب خود در سایت مامایی نوین ماما وارد شوید، قبل از ثبت نام و ورود به سایت نمی توانید پیامتان را ارسال کنید