ارتباط جهش ژن BRCA در مردان با افزایش خطر سرطان پروستات

ارتباط جهش ژن BRCA در مردان با افزایش خطر سرطان پروستات

28 شهريور, 1398

ارتباط جهش ژن BRCA در مردان با افزایش خطر سرطان پروستات

NEW YORK (سلامت رویترز)
- یک مطالعه آینده نگر تأیید می کند ، مردانی که دارای جهش BRCA1 یا BRCA2 هستند در معرض خطر ابتلا به سرطان پروستات (PC) هستند.

تامی نیبرگ از دانشگاه کمبریج انگلستان درنشریه اورولوژی اورپا  همزمان درماه سپتامبر 2019 می نویسد ،  ژنهای جهش یافته BRCA1 / 2 با افزایش خطر دو تا شش برابر PC در مردان همراه است ، اما بیشتر تخمین ها مبتنی بر مطالعات گذشته نگر است.

نویسندگان به ترتیب 376 ناقل  BRCA1 مرد و 447 ناقل ژنBRCA2 مرد را كه به ترتيب 5/9و 5/3 سال در مراكز ژنتیك بالینی در ایالات متحده و ایرلند تحت درمان قرار گرفتند ، رادنبال كردند.

در طی پیگیری ، 16 ناقل ژن BRCA1 و 26 ناقل ژن BRCA2 با PC تشخیص داده شدند. نسبت شیوع استاندارد (SIR) برای ناقلین BRCA2 ، که خطر واضحی از PC  در 75 سالگی 27درصد و  در سن 85 سالگی 60 درصد داشتند ، 4/45 درصد بود. وبرای ناقلین ژن BRCA1 زیر 65 سال شاخص شیوع استاندارد(SIR)2/35و 3.57 بود.


Nyberg
و تیمش می نویسند: " نتایج گزارش های قبلی از مطالعات گذشته نگر ارتباط قوی بین جهش های BRCA2 و ریسک PCA اثبات می کند و از یک ارتباط مشابه اما ضعیف تر برای جهش  ژن BRCA1 ، به ویژه در سنین جوانی پشتیبانی می کند."
آنها نتیجه می گیرند: "نتایج با مشاوره کردن با مردانی که دارای جهش BRCA1 یا BRCA2 هستند می توان اطلاعات بیشتری بدست آوریم.


منبع: www.medscape.com
ترجمه راضیه فرقانی

ارسال نظر شما

نظر خود را راجع به این مطلب بنویسید و مشارکت کنید

نظرات شما