مداخلات دارویی برای کاهش خطر سرطان پستان

مداخلات دارویی برای کاهش خطر سرطان پستان

27 مرداد, 1398

مداخلات دارویی برای کاهش خطر سرطان پستان


دستورالعملهای مداخله دارویی در خانمهایی که در معرض خطر ابتلا به سرطان پستان هستند ، اما سابقه شخصی سرطان سینه ندارند، توسط انجمن انکولوژی بالینی آمریکا (ASCO) و دستوالعمل کارگروه خدمات پیشگیری ایالات متحده ( USPSTF) صادر شده است.  دستورالعمل ها در طبقه بندی آنها  درافزایش ریسک و درتعداد زنان مبتلا به سرطان لوبولار اینسایتو (LCIS) متفاوت است.


انجمن انکولوژی بالینی آمریکا
ASCO
 دستورالعملهای عملی خود را در مورد مداخلات دارویی (به عنوان مثال ، مهارکننده های آروماتاز تاموکسیفن ، رالوکسیفن ) برای کاهش خطر سرطان پستان به روز کرده است.


دستورالعمل های ASCO موارد زیر را توصیه می کند:


برای زنان یائسه یا یائسگی با افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان، تاموکسیفن (20 میلی گرم در روز به مدت 5 سال) پیشنهاد کنید تا خطر ابتلا به سرطان تهاجمی ER مثبت در زنان یائسه را کاهش دهید، در زنان یائسه، ممکن است رالوکسیفن (60 میلی گرم در روز به مدت 5 سال) . بدون استفاده از برچسب درنظرگرفته شده است. اگزامستان (25 میلی گرم در روز به مدت 5 سال) باید به عنوان درمان جایگزین برای کاهش ریسک در زنان یائسه مورد بحث قرار گیرد. باید در مورد تمام عوامل مربوط به سه دارو (از جمله خطرات و مزایا) در مورد زنان 35 سال و بالاتر بدون سابقه شخصی سرطان پستان که بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان مهاجم پستان هستند بحث شود.
دستورالعمل های ASCO توصیه می کند که بحث و گفتگو با بیماران و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی ، هم باید شامل خطرات و هم مزایای درزمینه پیشگیری دارویی کاهش خطر  سرطان پستان  باشد.


تاموکسیفن
دستورالعمل های ASCO توصیه می کند که استفاده از تاموکسیفن ، 20 میلی گرم در روز به صورت خوراکی به مدت 5 سال ، باید به عنوان گزینه ای برای کاهش خطر ابتلا به سرطان تهاجمی پستان  ، به ویژه سرطان پستان  باER مثبت  ، در زنان 35 سال یا بالاتر مورد بحث قرار گیرد.  کسانی که قبل از یائسگی یادوران یائسگی هستند و 5 سال پیش بینی خطر مطلق سرطان سینه  مساوی یا بیشتر از1.66 % یا  LCIS دارند. بهره بری  از کاهش ریسک حداقل برای 10 سال ادامه دارد.


دستورالعمل های ASCO توصیه می کند که در موارد زیر از تاموکسیفن استفاده نشود:
در خانمهایی که سابقه ترومبوز ورید عمیق ، آمبول ریوی ، سکته مغزی یا حمله ایسکمیک گذرا یا در خانم های باردار، یا تصمیم به بارداری دارند ویا مادران شیرده با بیحرکتی طولانی مدت  همراه با هورمون درمانی  هستند .

رالوکسیفن
دستورالعمل های ASCO توصیه می کند که رالوکسیفن به عنوان گزینه ای برای کاهش خطر ابتلا به سرطان تهاجمی پستان، به ویژه ER مثبت  ، در زنان یائسه که سن 35 سال وبالاتر با پیش بینی 5 سال  در معرض خطر مطلق سرطان مهاجم پستان یا ریسک مساوی یا بیستر1.66% یاLCIS قرار دارند مورد بحث قرار گیرد. رالوکسیفن به میزان 60 میلی گرم در روز به صورت خوراکی به مدت 5 سال تجویز می شود. می توان آن را برای مدت طولانی تر از 5 سال در زنان مبتلا به پوکی استخوان ، که در آنها کاهش خطر سرطان پستان سود ثانویه است ، استفاده کرد.


دستورالعمل های ASCO توصیه می کند که در موارد زیر از رالوکسیفن استفاده نشود:
برای کاهش خطر سرطان پستان در زنان قبل از یائسگی  در خانمهایی که سابقه ترومبوز ورید عمقی ، آمبول ریوی ، سکته مغزی یا حمله ایسکمیک گذرا یا در هنگام بیحرکتی طولانی دارند.


Exemestane
 برای کاهش خطر سرطان پستان مورد تائید FDA  نشده است. با این حال ، دستورالعمل های ASCO توصیه می کند که برای کاهش خطر سرطان مهاجم، به خصوص ER مثبت- ، در زنان یائسه 35 سال با سن ≥ 35 سال با پیش بینی 5 سال خطر سرطان مهاجم پستان مساوی یا بیشتراز1.66%   LCIS یا هایپرپلازی آتیپیک. باید به عنوان جایگزین تاموکسیفن و / یا رالوکسیفن مورد بحث قرار گیرد. . اگزمستان نباید  برای کاهش خطر BC در زنان در دوره قبل از یائسگی استفاده شود. اگزمستان با دوز 25 میلی گرم در روز به صورت خوراکی به مدت 5 سال تجویز  می شود.


 

دستورالعمل USPSTF

USPSTF
 دستورالعملهای خود را برای کاهش ابتلا به سرطان پستان اولیه در سال 2013 به روز کرده است.  USPSTF به پزشکان توصیه می کند تا با تصمیم گیری مشترک و آگاهانه با زنانی که در معرض خطر ابتلا به سرطان پستان هستند ، در مورد داروها به منظور کاهش خطر خود مشارکت کنند. برای زنانی که در معرض خطر ابتلا به سرطان پستان هستند و در معرض خطر کم برای اثرات دارویی جانبی هستند ، پزشکان باید داروهای کاهش دهنده خطر مانند تاموکسیفن یا رالوکسیفن را تجویز کنند.


USPSTF
 نتیجه گرفت که زنان با خطر 5 ساله تخمین زده شده از 3٪ یا بیشتر ، بر اساس مدل تخمین زده شده(خصوصا ، جداول سود وزیان فریدمن برای زنان در سن 50 سال یا بالاتر) که احتمالاً از تاموکسیفن یا رالوکسیفن بهره مند می شوند.


ترجمه: راضیه فرقانی

منبع: emedicine.medscape.com
 

ارسال نظر شما

نظر خود را راجع به این مطلب بنویسید و مشارکت کنید

نظرات شما