داروی لینپاراز( اولا پاریب) تأیید NICE را  هم دریافت کرد

داروی لینپاراز( اولا پاریب) تأیید NICE را هم دریافت کرد

17 تير, 1399
داروی لینپاراز( اولا پاریب) تأیید NICE را  هم دریافت کرد
 
Olaparib 
 AstraZeneca Olaparib FDA APPROVED
نام تجاری: Lynparza
نام عمومی: olaparib
فرم مصرف: قرص ها
شرکت: AstraZeneca
درمان برای: سرطان تخمدان ، سرطان لوله فالوپی ، سرطان صفاقی ، سرطان پستان ، سرطان لوزالمعده
(Lynparza olaparib) 
  خط اول مهارکننده پلیADP ریبوز پلیمراز  (PARP) خوراکی است که برای درمان سرطان تخمدان ، سرطان پستان و لوزالمعده اندیکاسیون دارد.
 
 اندیکاسیون مصرف قرص های لینپارزا 
 
سرطان تخمدان
 
برای درمان نگهدارنده از بیماران بزرگسال مبتلا به  سرطان ژرم سل تخمدان  و  یا مشکوک به  BRCA جهش یافته اپی تلیوم  تخمدان  ، لوله فالوپی یا سرطان صفاقی اولیه که در پاسخ کامل یا نسبی به شیمی درمانی مبتنی بر پلاتین  که انتخاب اول هستند. بیماران را برروی درمان بر اساس لینپارزا که مورد تائید FDA است، قرار می دهند  
برای درمان نگهدارنده از بیماران بزرگسال مبتلا به سرطان عود شده اپی تلیوم تخمدان ، لوله فالوپی یا سرطان  اولیه صفاقی ، که در پاسخ کامل یا نسبی به شیمی درمانی مبتنی بر پلاتین هستند.
برای درمان بیماران بزرگسال مبتلا به سرطان ژرم سل تخمدان یا مشکوک به BRCA جهش یافته (gBRCAm) سرطان تخمدان پیشرفته که با سه یا چند خط قبلی شیمی درمانی تحت درمان قرار گرفته اند. بیماران را برای درمان بر اساس لیناپارزا که مورد تائید FDA است قرار می دهند
مجوز انستیتوی ملی بهداشت و درمان عالی (NICE) را برای استفاده از داروی اولاپاریب  به عنوان یک روش درمان نگهدارنده خط اول برای معالجه سرطان های زنان  در سرویس ملی بهداشت (NHS) در انگلستان  دریافت کرده است.
 
- تصمیم NICE پس از توافق تجاری AstraZeneca با NHS انگلیس به دست آمد.
- هم اکنون این دارو از طریق صندوق داروهای سرطان برای بزرگسالان  دارای BRCA جهش  مثبت ،  و سرطان پیشرفته اپی تلیالی تخمدان ، لوله فالوپی یا سرطان اولیه صفاقی هستند.
به ویژه ، این شامل بیمارانی خواهد شد که به یک دور شیمی درمانی پاسخ نشان داده اند.
این دارویک مهار کننده پلی ADM-ribose polymerase (PARP) است. این پروتئین PARP  در سلولهای سرطانی از ترمیم DNA آسیب دیده جلوگیری می کند و منجر به مرگ سلول ها می شود.
 
سرطان پستان
 
برای درمان بیماران بزرگسال مبتلا یا مشکوک به جهش ژن GBRCAm ورسپتور، HER2 منفی، سرطان متاستاتیک پستان ،که با شیمی درمانی در سرطان های  ارثی یا متاستاتیک تحت درمان قرار گرفته اند. بیماران مبتلا به سرطان پستان که تحت تأثیر گیرنده هورمونی (HR) قرار دارند باید با یک روش قبلی غدد درون ریز تحت درمان قرار بگیرند یا اگر برایشان درمان غدد درون ریز مناسب نیستند. بیماران را برای درمان بر اساس   لینپارزا مورد تائید FDA ، انتخاب می کنند
 
سرطان پانکراس
 
برای درمان نگهدارنده از بیماران بزرگسال مبتلا به آدنوکارسینوم متاستاتیک پانکراس  و یا ژن GBRCAm جهش یافته ، که بیماری در حداقل 16 هفته از رژیم شیمی درمانی که  پلاتین در  انتخاب  اول نبوده  وپیشرفت کرده است. بیماران را برای درمان بر اساس لینپارزا مورد تائید FDA  ، انتخاب می کنند
 
 
منبع: DRUG.COM 
ترجمه: راضیه فرقانی

ارسال نظر شما

نظر خود را راجع به این مطلب بنویسید و مشارکت کنید

نظرات شما