سندرم تحریک بیش از حد تخمدان

سندرم تحریک بیش از حد تخمدان

20 آذر, 1397
 
 
سندرم تحریک بیش از حد تخمدان OvarianHyperstimulation syndrom
 
 یک بیماری یاتروژنیک است (عارضه درمانی) که در بیماران مبتلا به القاء تخمک گذاری با استفاده از hMG یا  تکنیک  (COH)  که در پروسه تولید مثل وباروری بکار می رود. میزان بروز آن از 30٪ تا 0.1٪ متغیر است. پاتوفیزیولوژی بیماری به خوبی درک نمی شود، اما نشت گسترده مایع عروقی اتفاق می افتد که با کاهش شدید حجم داخل عروقی ناشی از کم آبی، افزایش غلظت هموگلوبین و عدم تعادل الکترولیتی (یعنی هیپوناترمی، هیپرکالمی) همراه است.  سندروم تحریک  تخمدان می تواند خفیف، متوسط ​​یا شدید باشد. 
 
سندرم تحریک. بیش از حد تخمدان خفیف با بزرگ شدن تخمدان (تا قطر 5-12 سانتیمتر)، حداقل آسیت، و افزایش وزن کمتر از 10 پوند مشخص می شود. سندرم تحریک بیش از حد تخمدان متوسط با بزرگ شدن تخمدان (قطر 5-12 سانتیمتر)  آسیت متوسط، تهوع، استفراغ، ناراحتی شکمی و افزایش وزن بیش از 10 پوند. سندرم تحریک بیش از حد تخمدان شدید با تخمدان ها به راحتی قابل لمس، آسیت، تهوع، استفراغ، اسهال، تنگی نفس، هیدروتوراکس، ادم محیطی، الیگوری، هموگلوبین به عنوان مثال، سطح هماتوکریت> 48٪ و سطح هموگلوبین> 16 گرم) و سطح کراتینین بیش از 1.6 میلی گرم / دسی لیتر است. اگر بیمار به درستی درمان نشود، نارسایی کلیه و ترومبوز رخ می دهد. 
 
برخی از بیماران . که معمولا بیماران جوان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک یا  کاهش تخمک گذاری  هستند که با سطوح بالای E2 (3000 عدد / میلی لیتر) و فولیکول های متعدد (> 15) و بیماران که تخمک گذاری آن توسط تزریق hCG خارجی ایجاد میشود، خطر ابتلا به سندروم تحریک بیش از حد تخمدان  در آنهابالا می رود
 
سندرم تحریک بیش از حد تخمدان معمولا دو مرحله دارد. مرحله اول بین روزهای دوم و هفتم پس از تخمک گذاری، و مرحله دوم تنها زمانی اتفاق می افتد که بیمار باردار شود. سندرم تحریک بیش از حد تخمدان  خود محدود است و علائم در طی 2-6 هفته کاهش می یابد. 
 
بیماران مبتلا به سندرم تحریک بیش از حد تخمدان خفیف و متوسط ​​در خانه ویا بستری با کنترل دقیق مصرف و خروجی مایع درمان می شوند. اگر افزایش وزن بیش از دو پوند رخ دهد، بیمار باید برای تعیین اینکه آیا بستری در بیمارستان نیاز است، ارزیابی می شود.
 
بیماران مبتلا به سندرم هیپراستیمولیشن شدید تخمدان اغلب  بستری هستند و کنترل دقیق مصرف و خروجی مایع دارند. مایعات داخل وریدی (یعنی محلول سدیم کلرید سدیم ایزوتونیك) باید تا زمانی كه خون رقیق وغلظتش پایین بیاید  ، تجویز شود. اگر خروجی ادرار پایین باقی بماند ، آلبومین 25٪ (50 میلی لیتر در ساعت IV در 4 ساعت) در افزایش دیورز ( ادار کردن) موثر بوده است. اگر بیمار ناراحت  باشد، باید  ترانس واژینال یا شکم پارا سنتزیس انجام شود. توراسنتزیس (کشیدن مایع ور قفسه سینه) به ندرت در موارد پلورال افيوژن گزارش شده است. به علت خطر ترومبوز، هپارین (5000 U SC q12h) توصیه می شود.  برخی از آنها موفق به درمان سندرم تحریک بیش از حد  شدید تخمدان شده اند که با انجام ترانس واژینال پارا سنتزیس  تهاجمی با نتایج خوبی انجام می شود. 
 
HmG
 و مشتقات آن برای القاي تخمک گذاری در بيماران مبتلا به آمنوره اوليه به علت اختلال عملکرد هیپوفیز  و در بيماران مبتلا به آمنوره ثانويه که به القاء تخمک گذاری CC پاسخ ندادند، تعیین شده است. برای بیست سال گذشته، hMG و مشتقات آن  در هیپراستیمولیشن تخمدان کنترل شده( coH) در فناوری های کمک باروری انتخاب  اول بودند
 
ترجمه: راضیه فرقانی

ارسال نظر شما

نظر خود را راجع به این مطلب بنویسید و مشارکت کنید

نظرات شما